۰۴ اسفند ۱۴۰۲ | 18:48
کد خبر : 158417

آرامش بیمه عمر و زندگی رقیبی در بین ابزارهای مالی کشور ندارد

مدیرعامل شرکت بیمه سامان، با تاکید براهمیت بیمه عمر و زندگی در رفاه اجتماعی درکشور، ازمحصول بیمه زندگی به عنوان عاملی مهم در مدیریت بحران های مالی یک خانواده یاد کرد و گفت که افزایش ضریب نفوذ این محصول منجر به رشد رفاه در جامعه شده و زمانی که شرکت های بیمه ای بتوانند محصولات خود را برای مشتریان شفاف کنند اعتماد به صنعت بیمه نیز افزایش خواهد یافت.

به گزارش برداشت روز، به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه سامان، احمدرضا ضرابیه در رویداد ملی بایدها و نبایدها در بیمه های زندگی، با تاکید براینکه صنعت بیمه با روش های مختلف ریسک اشخاص و بیمه گذاران را ارزیابی می کند، گفت: نهاد ناظر صنعت بیمه بر مبانی یکی از اصلی ترین رشته های بیمه ای یعنی بیمه زندگی تسلط دارد و درعین حال از توسعه امر بیمه در کشور و رشد شرکت های بیمه ای حمایت می کند.
مدیرعامل شرکت بیمه سامان، بیان کرد: بیمه نامه های عمر و تشکیل سرمایه یکی از محصولاتی است که شرکت های بیمه ای به مردم عرضه می کنند و برای فروش آن حتما باید از بیمه مرکزی مجوز داشته باشند.
ضرابیه، افزود: شرکت های بیمه ای پس از دریافت حق بیمه از مشتری، بخشی از آن را برای پوشش های بیمه ای نگه داشته و بخشی از این حق بیمه ها را هم برای سرمایه گذاری استفاده می کنند چرا که شرکت های بیمه به عنوان یک سرمایه گذار نهادی دسترسی های بیشتر و متنوع تری نسبت به یک سرمایه گذار انفرادی دارند.
وی، به انواع پوشش های بیمه زندگی همچون پوشش خطرفوت، فوت حادثی، پوشش ازکارافتادگی و امراض خاص، اشاره کرد و افزود: در تمام جوامع بشری به دلیل سبک زندگی مدرن، بیماری های خاص روبه افرایش است.
ضرابیه، ضمن اشاره به هزینه های سنگین امراض خاص که ممکن است افراد از عهده هزینه درمان آن برنیایند، گفت: بیمه های زندگی فراتر از پوشش های بیمه درمان گروهی و خانواده عمل می کنند.
مدیرعامل شرکت بیمه سامان با بیان اینکه محصولات بیمه ای با عناوین مختلفی در جامعه ارائه می شوند، اظهارداشت: محصول بیمه عمر و تشکیل سرمایه براساس آیین نامه شماره ۶۸ مصوب شورایعالی بیمه یک مدل محاسباتی دارد و شرکت های بیمه ای پوشش های بازاریابی مختلف را روی این محاسبات ریاضی و آماری پیاده کرده و محصول خود را در قالب بیمه عمر و تشکیل سرمایه، بیمه عمر و سرمایه گذاری، اندوخته بازنشستگی و بیمه تحصیلات فرزندان ارائه می دهند.
ضرابیه، تصریح کرد:با پوشش های بیمه عمر و تشکیل سرمایه، یک بیمه گذار و مشتری می تواند اطمینان حاصل کند که وقتی قراردادی را با شرکت بیمه امضا کرده و حق بیمه خود را پرداخت می کند منابعی برای آینده او پس انداز می شود.
وی، بااشاره به مقایسه غیر فنی بین محصول بیمه عمر و تشکیل سرمایه با سایر محصولات مالی موجود در کشور، توضیح داد: افراد با نیت پس اندازی به عنوان مثال برای خرید دارایی و آینده فرزندان خود مبالغی را در یک بانک سرمایه گذاری کرده و پس از آن سود بانکی به آنها تعلق می گیرد اما این سرمایه گذاری در بانک، اوراق مشارکت ، صندوق سرمایه گذاری و بازار بورس به تدریج انجام می شود، درحالیکه مشتریان محصول بیمه عمر و تشکیل سرمایه با عقد قرارداد در همان روز اول می توانند اطمینان حاصل کنندکه اگر امراض خاصی برای آنها پیش آید مبالغی را از شرکت بیمه دریافت می کنند و این تفاوت مهم محصول بیمه با سایر محصولات سرمایه گذاری است.

مدیرعامل شرکت بیمه سامان، عنوان کرد:محصول بیمه زندگی ضمن تامین مالی، آرامشی رابرای مشتریان تامین می کندکه هیچکدام از ابزارهای مالی در کشور آن را ندارند.
وی، درخصوص سرمایه گذاری در شرکت های بیمه ای، گفت: شرکت های بیمه کمیته هایی برای سرمایه گذاری دارند و متخصصین سرمایه گذاری را هم استخدام می کنند و با بررسی حوزه های مختلف سرمایه گذاری در کشور، منابع خود را سرمایه گذاری می کنند.
ضرابیه، اظهار داشت: بیمه مرکزی سیستم های نظارتی خود را ایجاد کرده و در روش های جدید گزارش دهی صورت های مالی، به شرکت های بیمه ای تکلیف کرده تا دارایی های خود را از محل بیمه های عمر شفاف کنند و این بازدهی اصلی سرمایه گذاری ها مجددا در اختیار بیمه گذار قرار می گیرد.
وی، مدیریت دارایی و بدهی را یکی از اصلی ترین تکالیف و وظایف یک شرکت بیمه ای دانست و بیان کرد: درتمام صنایع مالی تنها صنعت بیمه است که برای توزیع خدمات و جمع کردن منابع مالی آن، آیین نامه های مشخصی دارد و این موضوع شروع و پایه اساسی محصولات جدید یونیت لینک در بیمه های زندگی است.
مدیرعامل شرکت بیمه سامان، با پیچیده خواندن محصول بیمه عمر و تشکیل سرمایه، گفت: برای فروش این محصول به عموم جامعه که هیچ شناحتی نسبت به آن وجود ندارد نمایندگان و کارگزاران وظایف مهمی را برعهده دارند.

لباس کار صنعتی‌ | تجارتخانه آراد برندینگ