۰۲ اسفند ۱۴۰۲ | 19:20
کد خبر : 158285

سیمیدکو در مسیر تعالی

شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد موفق به اخذ جایزه دو ستاره تعالی سازمانی شد

بیست و یکمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی با حضور مقامات کشوری، مدیران ارشد و رهبران سازمان ها و شرکت های بزرگ کشور در محل ساختمان سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.

به گزارش برداشت روز، به نقل از روابط عمومی سیمیدکو، بیست و یکمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی با حضور مقامات کشوری، مدیران ارشد و رهبران سازمان ها و شرکت های بزرگ کشور در محل ساختمان سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.

در این مراسم از مهندس محمود لندی مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد(سیمیدکو) با اعطاء لوح و تندیس تقدیر شد و نوری مدیر روابط عمومی سیمیدکو به نمایندگی از ایشان لوح و تندیس این دوره از جایزه ملی تعالی سازمانی را دریافت کرد.

سیمیدکو با کسب بیشترین میزان امتیاز نسبت به دوره گذشته و پس از ارزیابی های صورت گرفته مبتنی بر ارزیابی رویکردها و نظام های مدیریتی سازمان ها و نتایج موفقیت های آن ها توسط ارزیابان و بر اساس الگوی تعالی سازمانی موفق به اخذ تندیس دو ستاره تعالی سازمانی در سال ۱۴۰۲ شد.

 

لباسکار صنعتی کسا