۰۲ اسفند ۱۴۰۲ | 19:15
کد خبر : 158279

بی توجهی به اکوسیستم ریسک در بیمه های مسئولیت

پنل نقشه راه بیمه گر در پوشش ریسک های رشته های مهندسی و مسئولیت در «رویداد بیمه و ۱۴۰۳» با حضور عسل اشتری مدیر بیمه های مسئولیت بیمه تعاون و مجید حسن پور مدیر بیمه های مسئولیت بیمه ملت در استودیو سخنکده متن برگزار شد.

به گزارش برداشت روز، به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون، پنل نقشه راه بیمه گر در پوشش ریسک های رشته های مهندسی و مسئولیت در «رویداد بیمه و ۱۴۰۳» با حضور عسل اشتری مدیر بیمه های مسئولیت بیمه تعاون و مجید حسن پور مدیر بیمه های مسئولیت بیمه ملت در استودیو سخنکده متن برگزار شد.

آیین نامه ۹۸ دارای گپ های بسیاری است.در پوشش های اعلامی یازده پوشش اضافی داریم که‌ گاهی نیاز جامعه را برطرف نمی کند برخی شرکت ها بیشتر از یازده پوشش، خدمت می دهند که خلاف آیین نامه است.

آیین نامه باید کلیه نیازهای جامعه را در بربگیرد که دیگر نیازی به عدول از آیین نامه نباشد.بازنگری آیین نامه۹۸ باید در دستور کار باشد.بحث اتباع بیگانه معضلی برای صنعت بیمه شده است، عملا تمام مشاغل کوچک را اشغال کرده اند هویت آنها محرز نیست، کارت آمایش ندارند.

در آیین نامه قبلی موضوع اتباع جزو استثنات بود.در صورتیکه هویت اتباع مشخص شود مشکلی بابت فرایند پرداخت خسارت نداریم اما مشکل از جانب بیمه شده است.
در آیین نامه قبلی به صراحت اتباع خارجی بدون مجوز استثنا شده بود اما در ایین نامه جدید از استثنا خارج شده و می تواند به صنعت لطمه بزند چون سلیقه ای عمل می شود در حالیکه اثبات هویت فرد سخت است و به مراجع قضایی بر می گردد و موجب تحمیل دیات بیشتری می شود.

به اکوسیستم ریسک در بیمه های مسئولیت بی توجهی می شود.تجمیع پرتفو و سودآوری شرکت مهم است اما بعضا در پرتفوی های خرد هم ریسک در نظر گرفته نمی شود.

منبع: پایگاه خبری ریسک نیوز

لباس کار صنعتی‌ | تجارتخانه آراد برندینگ