۰۱ اسفند ۱۴۰۲ | 18:17
کد خبر : 158125

در شیراز محقق شد

مهندسی معکوس تجهیزات پتروشیمی توسط مهندسان بومی

جوانان نخبه در شیراز ، تجهیزات صنعت پتروشیمی را طراحی و تولید کردند.

به گزارش برداشت روز، مدیر کارگاه الکترونیک شرکت پتروشیمی شیراز گفت: توانسته ایم دستگاه‌های لرزش سنج و فرکانس متر، دستگاه جرقه زن و دستگاه اندازه گیری سرعت ماشین آلات دوار را مهندسی معکوس کردند.
جواد شورانگیز افزود: این دستگاه‌ها در پتروشیمی شیراز از رده خارج شده بود و به علت تحریم‌ها امکان واردات آنها وجود نداشت.
فارغ التحصیل رشته الکترونیک دانشگاه شیراز تصریح کرد: قرار است تجهیزات ساخته شده به تولید انبوه برسد و در دیگر صنایع پتروشیمی استفاده شود.

لباسکار صنعتی کسا