۲۴ بهمن ۱۴۰۲ | 13:17
کد خبر : 157009

قیمت هر متر آپارتمان نوساز در منطقه ۲۲تهران در ماه بهمن ۱۴۰۲

قیمت هر متر آپارتمان نوساز در منطقه 22تهران در ماه بهمن 1402.

به گزارش سایت برداشت روز، قیمت هر متر آپارتمان نوساز در منطقه ۲۱تهران در ماه بهمن ۱۴۰۲به شرح زیر میباشد:

ورد آور. ولیعصر نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
تهرانسر. بالاتر از شهرداری نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
شهرک ۲۲ بهمن. چیتگر نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
چیتگر. دریاچه نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
انتهای همت غرب. رو به روی پیکان شهر نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
تهرانسر شرقی. مرداد نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
چیتگر شمالی. بلوار چیتگر نو ساز ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
چیتگر شمالی. برج های ارتش نو ساز ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
چیتگر شمالی. پروژه توانمند ساز نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
چیتگر شمالی. جهاد نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
وردآور. ولیعصر نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
چیتگر شمالی. پروژه تباجا نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
چیتگر. برج نارنج نو ساز ۷۶,۰۰۰,۰۰۰
چیتگر جنوبی. طبیعت نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
تهرانسر. نرسیده به بلوار گل ها نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰