۱۴ بهمن ۱۴۰۲ | 21:29
کد خبر : 156100

و تعاون از عملکرد ۱۰ ماهه خود گفت

شرکت بیمه تعاون در مدت ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰۷۲ میلیارد تومان درآمد حق بیمه صادره شناسایی نمود.

به گزارش برداشت روز، شرکت بیمه تعاون در مدت ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰۷۲ میلیارد تومان درآمد حق بیمه صادره شناسایی نمود. درآمد حق بیمه دی ماه ۲۰۹ میلیارد تومان گزارش شد.

این شرکت در فصل بهار امسال با افزایش ۱۴۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ و افزایش ۱۹۳ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ در درآمد حق بیمه به عدد ۴۱۷ میلیارد تومان رسیده است.

در فصل تابستان امسال نیز با افزایش ۲۵۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ و افزایش ۳۱۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ درآمد بدست آمده از حق بیمه به ۸۷۶ میلیارد تومان رسید.

در سه ماهه سوم امسال نیز همچنان با افزایش ۱۳۷ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ و افزایش ۳۲۷ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ درآمد حق بیمه به عدد ۵۷۹ میلیارد تومان رسیده است.

شرکت بیمه تعاون در دی ماه امسال نیز توانسته است ۲۰۹ میلیارد تومان درآمد حق بیمه بدست آورد که این عدد در سه ماهه زمستان سال ۱۴۰۱ برابر با ۷۹۸ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ نیز ۲۸۰ میلیارد تومان بوده است.