۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | 20:42
کد خبر : 155763

افتخار آفرینی علمی همکاران بیمه پاسارگاد

در هشتمین دوره کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی و جایزه مسئولیت اجتماعی بیمه پاسارگاد در بخش مقالات موفق به کسب رتبه نخست و سوم شد و در بخش جایزه مسئولیت اجتماعی موفق به دریافت تقدیرنامه سه ستاره شد.

به گزارش برداشت روز، در هشتمین دوره کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی و جایزه مسئولیت اجتماعی بیمه پاسارگاد در بخش مقالات موفق به کسب رتبه نخست و سوم شد و در بخش جایزه مسئولیت اجتماعی موفق به دریافت تقدیرنامه سه ستاره شد.

در این رویداد فاخر علمی همچنین از کتاب آشنایی با مفاهیم کاربردی بیمه های عمرو زندگی به تالیف همکاران بیمه پاسارگاد به همراه ۷ کتاب دیگر رونمایی شد.

در هشتمین دوره از رویداد ملی فرهنگ سازمانی و جایزه مسئولیت اجتماعی همکاران بیمه پاسارگاد خوش درخشیدند و جوایز متعددی را به نام خود ثبت کردند.

در بخش مقالات این رویداد مقاله با عنوان مدل پیاده سازی راهبردهای فرهنگ- محور کسب و کار ها در شبکه های اجتماعی با تاکید بر فرهنگ ملی به نگارش آقایان حبیب میرزایی معاون مدیر عامل در طرح ،توسعه و آموزش و علیرضا مهانیان مدیر طرح، توسعه و تحلیل اطلاعات و سرپرست مدیریت آموزش برنده جایزه نخست شدند.

همچنین مقاله با عنوان نقش فرهنگ سازمانی دیجیتال بر عملکرد شرکت های فعال در صنعت بیمه به نگارش خانم ها مهتاب تدین و سارا موفقی اردستانی همکاران مدیریت اتکایی بیمه پاسارگاد برنده جایزه سوم شدند.

افتخار آفرینی بیمه پاسارگاد به همین جا خلاصه نشد و در این رویداد کتاب آشنایی با مفاهیم کاربردی به تالیف هدیه ولی زاده مدیر بیمه های عمر و تأمین آتیه ،مهران حسنخانی و علیرضا شمس همکاران کارشناس بیمه های عمر و تأمین آتیه ، به همراه هفت کتاب دیگر از سایر مؤلفان رونمایی شد.

در کنار دریافت جوایز علمی ، بیمه پاسارگاد در بخش مسئولیت های اجتماعی این رویداد موفق به دریافت لوح سه ستاره مسئولیت های اجتماعی شد.