۰۶ دی ۱۴۰۲ | 20:33
کد خبر : 151426

برای سومین ماه متوالی در سال جاری ‘میزان سرباره در حوضچه مذاب شرکت ورق خودرو چهار محال بختیاری روند کاهشی پیدا کرد

میزان بالای سرباره در شرکت های فولادی همواره موجب تحمیل زیان قابل توجهی به این شرکت ها می شود و کاهش سرباره از دغدغه های مهم و اساسی شرکت ها به ویژه مجموعه های فولادی می باشد.

به گزارش برداشت روز، به نقل از روابط عمومی شرکت ورق خودروچهارمحال و بختیاری؛ فردین علیمیرزایی مدیر تولیدشرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری ضمن اعلام خبر کاهش ایجاد سرباره در شرکت ورق خودرو به زیر۷/۷۶درصد گفت:

شرکت ورق خودرو هزینه چشم گیری بابت ایجاد سرباره حوضچه مذاب متحمل می شد و این موضوع ما را برآن داشت تا برنامه ریزی دقیق ونصب تجهیزات لازم درصد ایجاد سرباره را به کمتر از ۱۰ و سپس به ۷/۷۶ درصد برسانیم.

مهدی محمدی رییس دفتر فنی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به اینکه این طرح با بررسی شاخص های کنترلی ودرقالب کارگروه پروژه های کاهش هزینه شکل گرفت، گفت: پس از مطالعات اولیه، تهیه طرح و نقشه مهندسی توسط تیم کارشناسی داخلی صورت پذیرفت و با استفاده از ظرفیت های موجود کلیه مراحل شامل طراحی، ساخت و راه اندازی پروژه با موفقیت به پایان رسید و برای سومین ماه متوالی بصورت اثر بخش اجرایی گردید .

لباسکار صنعتی کسا