۰۶ دی ۱۴۰۲ | 19:56
کد خبر : 151420

ممیزی خارجی سیستم های نوین مدیریتی شرکت پتروشیمی نوری انجام شد

ممیزی خارجی سیستم مدیریت یکپارچه(IMS) و HSE-MS شرکت پتروشیمی نوری ۲۷ تا ۲۹ آذرماه توسط شرکت SGS سوئیس با موفقیت انجام پذیرفت.

به گزارش برداشت روز، به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی نوری، این ممیزی با حضور ممیزان شرکت SGS در مجتمع نوری برگزار شد، که پس از بازبینی فرایندهای مجتمع و بررسی های لازم از واحدهای ستادی و عملیاتی، نتایج حاصل از ممیزی به شرح ذیل اعلام شد :

الف ) تجدید گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت :
سیستم مدیریت کیفیت ۹۰۰۱:۲۰۱۵
مدیریت زیست محیطی ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵
مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ۴۵۰۰۱: ۲۰۱۸
مدیریت ایمنی،بهداشت و محیط زیست HSE-MS ( نوبت اول )
راهنماهایی برای ،آموزش ۱۰۰۱۵:۲۰۱۹
و مدیریت کیفیت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ۲۹۰۰۱:۲۰۲۰

ب) تجدید گواهینامه سیستم های مدیریت انرژی :
مدیریت انرژی ۵۰۰۰۱: ۲۰۱۸ ( نوبت اول )

ج) صدور گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت رضایت مشتری :
راهنمایی هایی برای رسیدگی به شکایات ۱۰۰۰۲: ۲۰۱۸
راهنمایی هایی برای پایش و اندازه گیری ۱۰۰۰۴: ۲۰۱۸

لباسکار صنعتی کسا