۰۴ دی ۱۴۰۲ | 14:08
کد خبر : 151071

با اعلام نرخ سود مشارکت بیمه های زندگی پارسیان

کام بیمه گزاران بیمه زندگی پارسیان با سود ۲۳/۶ درصدی شیرین شد

نرخ سود مشارکت بیمه های زندگی اندوخته دار پارسیان برای سال ۱۴۰۱ عدد ۲۳/۶ درصد محاسبه و به حساب اندوخته بیمه گزاران بیمه های زندگی واریز شد.

به گزارش برداشت روز،  به نقل از روابط عمومی بیمه پارسیان، نرخ سود مشارکت بیمه های زندگی اندوخته دار پارسیان برای سال ۱۴۰۱ عدد ۲۳/۶ درصد محاسبه و به حساب اندوخته بیمه گزاران بیمه های زندگی واریز شد.

براساس این گزارش؛ این سود با توجه به سرمایه گذاری های سودآور و برنامه ریزی های دقیق در حوزه اندوخته بیمه های زندگی بیمه گزاران این شرکت حاصل شده است و بیمه پارسیان امیدوار است با ادامه این روند روبه رشد در سال های آینده سودهای بیشتری را از محل فعالیت های سرمایه گذاری برای بیمه گزاران بیمه های زندگی اندوخته دار (بیمه عمر و سرمایه گذاری) این شرکت به ارمغان آورد.

لباسکار صنعتی کسا