۰۳ دی ۱۴۰۲ | 18:51
کد خبر : 150999

بیمه‌های زندگی اهم ایجاد توازن در اقتصاد هستند

دفتر تامین آینده یکی از دفاتر جدیدالتاسیس بیمه باران در شهر رشت است که با هدف افزایش ضریب نفوذ محصولات و طرح‌های بیمه زندگی فعالیت خود را آغاز کرده است.

به گزارش برداشت روز، به نقل از روابط‌عمومی، نادیا مخنفی مدیر دفتر تامین آینده با اشاره به روند رو به رشد ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی در سایر کشورها گفت: از آنجایی که در بسیاری از کشورها، بیمه‌های زندگی به عنوان یکی از رایج‌ترین ابزارهای مالی و تامین آینده برای اقشار مختلف جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرند، در کشور ما با شرایط اقتصادی ویژه خود، بیمه‌های زندگی می‌توانند ابزار بسیار موثر و مفیدی باشند.

مخنفی فروش بیمه زندگی را رسالت اجتماعی خود می‌داند و در این باره می‌گوید: به عقیده من با ورود سرمایه به صنعت بیمه، به ویژه‌ بیمه‌های زندگی، می‌توان شاهد توازن چرخه اقتصاد بود. زیرا شرکت‌های بیمه براساس آئین‌نامه موظف هستند، حق بیمه‌ها را با نسبت‌های تعریف شده وارد بازارهای مختلف مالی کنند تا بدین ترتیب، تمامی صنایع از مزیت‌های آن منتفع شوند.

او در ادامه تصریح کرد: ضمن اینکه، بیمه‌گزار و بیمه‌شده با دریافت سود تضمینی و پوشش‌های بیمه‌ای گسترده، از مزیت‌های بیمه‌های زندگی بهره‌مند خواهند شد.

لباسکار صنعتی کسا