۰۲ دی ۱۴۰۲ | 13:30
کد خبر : 150823

قیمت انواع یخچال فریزر ساید بای ساید با برند اسنوا در ماه دی ۱۴۰۲

قیمت انواع یخچال فریزر ساید بای ساید با برند اسنوا در ماه دی ۱۴۰۲.

به گزارش سایت برداشت روز، قیمت انواع یخچال فریزر ساید بای ساید با برند اسنوا در ماه دی ۱۴۰۲ به شرح زیر میباشد:

یخچال فریزر ساید بای ساید سری گالری مدل SN8-3032GW
SN8-3032GW
خرید نقدی

۷۱,۸۰۰,۰۰۰
تومان

یخچال فریزر ساید بای ساید سری گالری مدل SN8-3032SS
SN8-3032SS
خرید نقدی

۷۳,۸۰۰,۰۰۰
تومان

یخچال فریزر ساید بای ساید سری گالری مدل SN8-3035GW
SN8-3035GW
خرید نقدی

۷۹,۵۰۰,۰۰۰
تومان

یخچال فریزر ساید بای ساید سری گالری مدل SN8-3035SS
SN8-3035SS
خرید نقدی

۸۲,۰۰۰,۰۰۰
تومان

یخچال فریزر ساید بای ساید سری هایپر مدل SN8-2032GW
SN8-2032GW
خرید نقدی

۵۵,۵۰۰,۰۰۰
تومان

یخچال فریزر ساید بای ساید سری هایپر مدل SN8-2032SS
SN8-2032SS
خرید نقدی

۵۷,۵۰۰,۰۰۰
تومان

یخچال فریزر ساید بای ساید سری هایپر مدل SN8-2035GW
SN8-2035GW
خرید نقدی

۶۲,۰۰۰,۰۰۰
تومان

یخچال فریزر ساید بای ساید سری هایپر مدل SN8-2035SS
SN8-2035SS
خرید نقدی

۶۴,۰۰۰,۰۰۰
تومان

یخچال فریزر ساید بای ساید سری هارمونی مدل SN8-2034GW
SN8-2034GW
خرید نقدی

۴۹,۵۰۰,۰۰۰
تومان

یخچال فریزر ساید بای ساید سری هارمونی مدل SN8-2034SS
SN8-2034SS
خرید نقدی

۵۱,۰۰۰,۰۰۰
تومان

یخچال فریزر ساید بای ساید سری هارمونی مدل SN8-2028GW
SN8-2028GW
خرید نقدی

۴۴,۵۰۰,۰۰۰
تومان

یخچال فریزر ساید بای ساید سری هارمونی مدل SN8-2028SW
SN8-2028SW
خرید نقدی

۴۴,۵۰۰,۰۰۰
تومان

لباسکار صنعتی کسا