۰۱ دی ۱۴۰۲ | 19:16
کد خبر : 150721

دریافت لوح صنعت سبز کشور توسط شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید در راستای اجرا و عملی کردن شاخص ها و معیار های تعریف شده سازمان حفاظت محیط زیست، با اهتمام ویژه نسبت به تدوین و هدف گذاری شاخص های عملکردی زیست محیطی برای کسب تندیس صنعت سبز را اجرایی نمود و پس از ارزشیابی عملکرد زیست محیطی توسط گروه ارزیابان اداره کل سازمان حفاظت محیط زیست استان خوزستان و دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، در بیست و چهارمین دوره همایش ملی صنعت و خدمات سبز موفق به دریافت لوح تقدیر صنعت سبز کشور گردید.

به گزارش برداشت روز، سازمان حفاظت محیط زیست در راستای حمایت از فعالان و بنگاه های اقتصادی و ایجاد فضای رقابت ملی، هرساله همایش تقدیر از واحد های صنعتی و خدماتی سبز کشور را برگزار نموده که با تدوین شاخص ها و معیار های مورد نظر و بر اساس فرآیند های تعریف شده و معیار های ملی و بین المللی و نیز با استفاده از روش ارزیابی عملکرد واحد های صنعتی و خدماتی با ارائه مستندات و رعایت الزامات زیست محیطی، واحد هایی که صلاحیت کسب تندیس را دارند، معرفی می کنند.

 

لباسکار صنعتی کسا