۲۹ آذر ۱۴۰۲ | 16:14
کد خبر : 150551

تندیس و لوح تقدیر اجلاس شایستگی های مدیران فردا به مدیر عامل بانک توسعه تعاون تقدیم گردید

در اجلاس شایستگی های مدیران فردا، مدیر عامل بانک توسعه تعاون ضمن دریافت به عنوان «مدیر شایسته» تندیس و لوح تقدیر تقدیم گردید.

به گزارش برداشت روز،  محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون به عنوان سخنران ابتدایی این اجلاس پس از دبیر کمیته علمی مطالب مهمی را مطرح نمود و در بخش پایانی این اجلاس نیز محمد سلمانی معاون وی در امور مالی و پشتیبانی تندیس و لوح تقدیر را دریافت کرد.
شیخ حسینی در بخش ابتدایی همایش به عنوان سخنران اصلی اظهار داشت: مسائل مدیریتی تاثیر بسزایی در حل و فصل مسائل توسعه ای و پیشرفت کشور دارد، اگر بخواهیم نگاه تحلیلی و آسیب شناسی داشته باشیم ممکن است در برخی عرصه ها نارسایی ها در مدیریت موجب چالش هایی شود.
وی افزود: حضور یک مدیر توانمند در تحقق اهداف و برنامه ها مثمر ثمر باشد، بارها تجربه شده است در شبکه بانکی، فردی مدیریت شعبه را بر عهده می گیرد و با همان نیروی انسانی، ابزار، امکانات و موقعیت مکانی شعبه، تحولات مثبتی را در شاخص های عملکردی شعبه پدید می‌آورد.
شیخ حسینی تصریح نمود: یکی از نظریه پردازان برجسته حوزه مدیریت و استراتژی، نقش های مدیریتی را در سه حوزه اطلاعاتی، ارتباطی و تصمیم بیان می‌کند. نقش آفرینی توانمندانه مدیریت در حوزه‌های ارتباطی و رهبری در عصر حاضر بسیار مهم تلقی می شود و برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل نیز از جایگاهی ویژه برخوردار است.مهارت های انسانی و شخصیتی در کنار تجربه می تواند از شاخصه های مدیریتی باشد. ما برای آن که مدیر شایسته داشته باشیم در وحله اول باید قادر باشیم انسان بسازیم، منظور این است که مدیر خوب و شایسته باید متخلق به اخلاق حسنه و ویژگی های برجسته انسانی باشد. در ضمن این که مدیر از انگیزه و تخصص بهره مند باشد، مهم است نگاه و بصیرت نسبت به جامعه و جهان هستی چگونه است و مسائل انسانی و کمک به رفع مسائل و مشکلات جامعه و افراد چقدر برای او دغدغه است.
این مقام بانکی افزود:مدیران با بصیرت به کارکنان سازمان به عنوان ماشین نگاه نمی کنند و نگاه انسانی به مجموعه تحت مدیریت و جامعه دارند. مدیر شایسته مدیری است که سرمایه انسانی را به عنوان مزیت سازمان تلقی دارد و تکنولوژی و امکانات را به عنوان مزیت اصلی نمی پندارد.
شیخ حسینی نقش مدیران در توسعه سرمایه انسانی و ایجاد انگیزه بی‌بدیل دانست و ادامه داد: مدیر به عنوان سکاندار سازمان را هدایت می‌کند و فرهنگ سازمانی را شکل می‌دهد. Culture به عنوان معادل انگلیسی فرهنگ به معنای کاشتن است و فرهنگ نیز موضوعی ریشه ای در سازمان است و نهادینه کردن فرهنگ سازمانی نیز از بالا به پایین اتفاق می‌افتد.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون اضافه کرد: موضوع مهم دیگر «بهره وری» است که از دو مقوله مهم «کارآیی» و «اثربخشی» پدید می‌آید، اثربخشی در پی تصمیمات درست، انتخاب‌های درست، انتصابات درست و انتخاب درست اهداف که می تواند تا پنجاه درصدبهره‌وری را تضمین نماید. مدیر شایسته باید در نظر داشته باشد که تامین نیازهای مادی و اولیه صرفا موجب انگیزه در سرمایه انسانی نمی‌شود، بلکه رضایت شغلی و رضایت از محیط شغلی و احترام و ارزش قائل شدن است که می‌تواند موجبات انگیزه در سرمایه انسانی را فراهم نماید.
در این رویداد محمد مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عزت اله اکبری رییس کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، غلامسحین تقی نتاج عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی، اسفنانی معاون سازمان تعزیرات حکومتی سخنرانی نمودند.

لباسکار صنعتی کسا