۲۲ آذر ۱۴۰۲ | 21:11
کد خبر : 150045

عضو هیات مدیره مطرح کرد:

لزوم گفتمان سازی در اداره امور شرکت

علیرضا مقدسی عضو هیات مدیره بیمه ایران در کمیته مدیریت عملکرد با اظهار شادمانی از بحث و گفتگو در خصوص مسائل شرکت گفت: گفتمان سازی برای حل چالش های شرکت مسیر مناسبی است که میبایست ادامه پیدا کند.

به گزارش برداشت روز، مقدسی در این جلسه که با دستور کار بررسی و تدوین شاخص های ارزیابی ادارات کل ستادی تشکیل شد با اشاره به لزوم برگزاری منظم نشست‌های کار شناسی اظهار داشت:با برگزاری این نشست‌ها و دریافت بازخورد نظرات ادارات کل توسط اداره کل حسابرسی و بازرسی، امیدواریم بتوانیم اولین کارنامه بهره وری مخصوص ادارات کل ستادی را در اسفند ماه سال‌جاری منتشر کنیم لذا اداره کل حسابرسی و بازرسی میبایست ظرف ۲ هفته شاخص‌های عملکرد را نهایی نماید.
در این دیدار که با حضور معاونین مدیر عامل و تعدادی از مدیران کل ستادی برگزار گردیدعلی دوستدار مدیر کل حسابرسی و بازرسی با ارائه گزارشی از امتیازات اخذ شده بیمه ایران در جشنواره شهید رجایی درون دستگاهی در وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در شاخص های اختصاصی ، بیمه ایران توانست با جهشی قابل تقدیر رتبه دوم را کسب اما در شاخص های عمومی نیاز به برنامه ریزی برای بهبود داریم.
در این نشست نقطه نظرات حاضرین در خصوص چگونگی طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد مطرح گردید.

لباسکار صنعتی کسا