۲۱ آذر ۱۴۰۲ | 18:50
کد خبر : 149820

شرکت پتروشیمی ارومیه پیشتاز در گروه پتروشیمی‌های بورسی

شرکت پتروشیمی ارومیه در بازار سهام امروز نیز به روند صعودی خود ادامه داد و بار دیگری افزایش را به ثبت رساند.

به گزارش برداشت روز، به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی ارومیه، بازار سهام در ادامه رشد خود در روز گذشته، امروز نیز به روند صعودی خود ادامه داد و بار دیگری افزایشی اندک را به ثبت رساند.
صنعت پتروشیمی همانند وضعیت کلی بورس امروز، بهبودی نسبی را تجربه کردند. طوری که امروز ۱۷ نماد این صنعت افزایش قیمت را رقم زدند.
در این بین نمادهای صعودی، پتروشیمی ارومیه (شاروم) با ۶.۵۲ درصد، پتروشیمی گلستان (شستان) با ۲.۹۱ درصد و صنایع پتروشیمی تحت جمشید (شجم) با ۲.۲۲ درصد، بیشترین رشد قیمت را ثبت کردند که شرکت پتروشیمی ارومیه پیشتاز این روند صعودی بود.

لباسکار صنعتی کسا