۱۷ آذر ۱۴۰۲ | 19:56
کد خبر : 149116

گردهمـــایی اعضـــای بریکـــس در سیـــزدهمین همــــــایش بین المللی صـــنعت پتروشیمی ایران IPF3

گردهمـــایی اعضـــای بریکـــس در سیـــزدهمین همــــــایش بین المللی صـــنعت پتروشیمی ایران IPF3

به نقل از خبرنگار نیپنا، حسن عباس زاده اظهارکرد: چهاردهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی ایران (IPF) بستری مناسب جهت تعامل و همکاری میان شرکت های فعال داخلی و خارجی است تا آخرین پیشرفت ها، برنامه ها و فرصت های جدید سرمایه گذاری برای توسعه صنعت پتروشیمی کشور در اختیار شرکت کنندگان قرار گیرد تا آخرین پیشرفت ها، برنامه ها و فرصت های جدید سرمایه گذاری برای توسعه صنعت پتروشیمی کشور در اختیار شرکت کنندگان قرار گیرد.

لباسکار صنعتی کسا