۱۱ آذر ۱۴۰۲ | 18:40
کد خبر : 148353

بزرگترین مشکل فولاد: سیکل معیوب سیاست گذاری

یکی از مشکلات جدی صنعت فولاد، صدور مجوزهای بی رویه و غیر کارشناسی است که منجر به ناامنی سرمایه‌گذاری و کاهش کیفیت تصمیم‌گیری در این حوزه می‌شود. این عملکرد نامناسب سیاست‌گذاران، منجر به فرار سرمایه و تضعیف اعتماد سرمایه‌گذاران در بازار فولاد شده است.

به گزارش برداشت روز، همچنین، تصمیمات غیر تخصصی در زمینه صادرات فولاد، به عنوان یکی دیگر از ناکارآمدی‌های سیاستگذاری، اثرات منفی بر عملکرد صنعت داخلی دارد. تصمیماتی که بدون توجه به نیازها و توانمندی‌های صنعت اتخاذ می‌شوند، منجر به افت کیفیت محصولات صادراتی و کاهش سهم بازار جهانی این صنعت می‌شود.

لباسکار صنعتی کسا