۲۰ آبان ۱۴۰۲ | 18:50
کد خبر : 145826

افزایش ضریب نفوذ بیمه با فروش بیمه نامه های خرد شدنی است + ویدئو

مسعود بادین مدیرعامل شرکت بیمه آسیا: اولین شعارم در شرکت بیمه آسیا فروش بیمه نامه های خرد در صنعت بیمه بوده و تا امروز نیز همین شعار را دنبال می کنم.

به گزارش برداشت روز، ریزش بیمه نامه های خرد بسیار کمتر بوده و خسارت های آن نیز شرکتی را زمین نمی زند. بیمه آسیا همواره به دنبال طراحی بیمه نامه های خردی بوده که فروش سریعی داشته باشند.

در صنعت بیمه نیز اگر فروش بیمه نامه خرد گسترش یابد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.در صنعت بیمه، بیمه نامه های بزرگ معمولا به صورت کنسرسیومی بوده که چند بیمه نامه بزرگ هستند که دائماً تکرار می شوند.

برای افزایش ضریب نفوذ بیمه،فروش بیمه نامه های خرد باید توسعه یابد تا برای مردم نیز به خوبی جابیفتد.