۱۳ آبان ۱۴۰۲ | 13:26
کد خبر : 144880

قیمت انواع هدفون در برندها و مدل های متنوع در ماه آبان ۱۴۰۲

قیمت انواع هدفون در برندها و مدل های متنوع در ماه آبان ۱۴۰۲.

به گزارش سایت برداشت روز،قیمت انواع هدفون در برندها و مدل های متنوع در ماه آبان ۱۴۰۲به شرح زیر میباشد:
هدفون با سیم گیمینگ پرووان مدل PHG3810
۵.۰

 

۵۱۰,۰۰۰

تومان

هدفون گیمینگ مچر مدل MR-239
۲.۳

۱۹
۲۳۴,۰۰۰

تومان

 

هدفون مچر مدل MR-72
۴.۴

 

۱۷۹,۰۰۰

تومان

 

هدفون بی سیم پرووان مدل PHB3550
۱.۰

۱۸
۷۸۰,۰۰۰

تومان

هدفون بی سیم لیتو مدل L – 12
۵.۰

 

۹۹۰,۰۰۰

تومان

 

هدفون با سیم گیمینگ پرووان مدل PHG3815
۳.۰

۱۶
۵۰۰,۰۰۰

تومان

هدفون بی سیم پرووان مدل PHB3515

۸۲۰,۰۰۰

تومان

هدفون با سیم گیمینگ پرووان مدل PHG3840
۵.۰

۱۱
۳۰۰,۰۰۰

تومان

هدست باسیم گیمینگ فاکس ایکس ری مدل FXR-BAL-61
۵.۰

۱,۰۷۰,۰۰۰

تومان

هدفون بی سیم کلومن مدل K15
۵.۰

۲۹
۶۳۰,۰۰۰

تومان

هدست باسیم گیمینگ فاکس ایکس ری مدل FXR-BAL-57
۵.۰

۱,۱۷۰,۰۰۰

تومان
هدفون با سیم گیمینگ تسکو مدل GH 5165
۵.۰

۲,۰۱۴,۹۰۰

تومان
هدفون بی سیم زیلوت مدل B17

۹۳۵,۰۰۰

تومان

هدفون مچر مدل MR-70
۵.۰

 

۱۶۹,۰۰۰

تومان

هدفون بی سیم تسکو مدل TH 5323

۱,۰۴۵,۰۰۰

تومان

هدفون بی سیم کلومن مدل K9
۴.۸

۲۹
۷۹۹,۰۰۰

تومان

هدفون با سیم تسکو مدل TH 5120

۳۶۸,۰۰۰

تومان

هدفون بی سیم کلومن مدل K13
۵.۰

۳۲
۴۱۹,۰۰۰

تومان

هدفون گیمینگ هیسکا مدل GHR-01

۱,۲۲۹,۰۰۰

تومان
هدست بی سیم پرووان مدل PHB3535
۵.۰

۱,۵۳۰,۰۰۰

تومان
هدست باسیم گیمینگ فاکس ایکس ری مدل FXR-BAL-39

۱,۲۹۰,۰۰۰

تومان
هدفون با سیم گیمینگ تسکو مدل TH 5151
۳.۰

۸۲۳,۰۰۰

تومان
هدفون گیمینگ تسکو مدل GH 5159
۴.۸

۱,۸۱۳,۰۰۰

تومان

هدفون بی سیم کلومن مدل K16
۵.۰

۴۰
۵۴۰,۰۰۰

تومان
۸۹۱,۰۰۰

هدفون با سیم گیمینگ پرووان مدل PHG3820

۵۲۰,۰۰۰

تومان
هدست بی سیم گیمینگ فاکس ایکس ری مدل FXR-HAB-07

۳,۳۲۰,۰۰۰

تومان
هدست باسیم گیمینگ فاکس ایکس ری مدل FXR-BAL-62

۱,۴۷۰,۰۰۰

تومان

هدفون با سیم وریتی مدل V-H25G

۳۵۵,۰۰۰

تومان
۳۶۳,۰۰۰

هدفون گیمینگ هیسکا مدل GHR-04

۱,۴۷۹,۰۰۰

تومان
هدفون بی سیم هیسکا مدل HP-K320
۴.۷

۱,۱۵۹,۰۰۰

تومان

هدفون بی سیم کلومن مدل K11
۵.۰

۴۳۵,۰۰۰

تومان

هدست باسیم گیمینگ فاکس ایکس ری مدل FXR-SAU-32

۱,۷۳۵,۰۰۰

تومان
هدست باسیم گیمینگ فاکس ایکس ری مدل FXR-SAU-30

۱,۸۳۵,۰۰۰

تومان
هدست باسیم گیمینگ فاکس ایکس ری مدل FXR-BAL-60

۱,۱۵۰,۰۰۰

تومان
هدفون گیمینگ تراست مدل GXT 414 Zamak Premium

۱,۴۵۰,۰۰۰

تومان
هدفون با سیم تسکو مدل TH 5150

۵۲۵,۰۰۰

تومان
هدفون با سیم تسکو مدل TH 5019

۳۶۶,۰۰۰

تومان
هدفون با سیم گیمینگ پرووان مدل PHG3845

۷۳۰,۰۰۰

تومان
هدست باسیم گیمینگ فاکس ایکس ری مدل FXR-SAU-33

۱,۶۴۰,۰۰۰

تومان
هدفون گیمینگ کینگ استار مدل KWH195G

۱,۲۵۰,۰۰۰

تومان
هدفون سیمی تراست مدل Primo Chat Headset

۲۲۵,۰۰۰

تومان
هدفون بی سیم انکر مدل Soundcore Life 2 Neo A3033

۲,۵۰۰,۰۰۰

تومان
هدفون با سیم گیمینگ ریزر مدل Kraken V3

۵,۱۰۰,۰۰۰

تومان

هدفون بی سیم گیمینگ ریزر مدل Barracuda Pro

۱۲,۴۹۹,۰۰۰

تومان