۰۷ آبان ۱۴۰۲ | 19:24
کد خبر : 144290

فروش عالی آریا در اولین ماه پاییز ۱۴۰۲

آریا در طی ماه مهر ۱۵۴ هزار تن انواع محصولات تولید کرده که نسبت به مهر ماه سال ۱۴۰۱ دارای ۷ درصد رشد بوده است. تولید تجمعی هفت ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱ میلیون و ۱۶۷ هزار تن بود که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۳ درصد رشد داشته است.

به گزارش برداشت روز، مقدار فروش آریا در اولین ماه پاییز ۱۴۰۲ حدود ۸۰ هزار تن بوده که نسبت به مهر ماه سال گذشته ۴ درصد رشد داشته است. لازم به ذکر است فروش تجمعی هفت ماهه آریا در سال ۱۴۰۲ معادل ۶۹۳ هزار تن بود که نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱ دارای ۵ درصد رشد بوده است.

مبلغ فروش آریا در طی ماه مهر ۲۴ هزار میلیارد ریال بوده است و مبلغ فروش مهر آریا نسبت به مهر سال ۱۴۰۱ با ۳۰ درصد رشد همراه شد. مبلغ فروش تجمعی هفت ماهه سال ۱۴۰۲ آریا معادل ۱۸۹ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱ افزایش ۱۴ درصدی داشته است.

 

گفتنی است میانگین مبلغ فروش در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با ۲۲ و ۲۳ هزار میلیارد ریال بود و مبلغ فروش مهر ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به میانگین مبلغ فروش سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۶ و ۳ درصد بالاتر بوده است.

آریا در گزارش شش ماهه خود رکورد تولید و فروش همه ادوار فعالیت خود را ثبت کرد. بررسی تولید و فروش تجمعی هفت ماهه چهار سال اخیر این شرکت همچنان نشان‌دهنده صعودی بودن فعالیت آریاست.