۰۶ آبان ۱۴۰۲ | 19:36
کد خبر : 144134

سرمایه‌گذاری نوین در سکوی تأمین مالی جمعی اینوستوران

اینوستوران یک سکوی تأمین مالی جمعی است که ارتباط میان بنیان‌گذاران کسب ‌وکارها و سرمایه‌گذاران را تسهیل می‌کند. این سکو با ایجاد پلی میان بنیان‌گذاران و سرمایه‌گذاران، از یک سو به کارآفرینان کمک می‌کند تا منابع مالی لازم برای تحقق برنامه هایشان را به دست آورند و از سویی دیگر، بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

به گزارش برداشت روز، اینوستوران یک سکوی تأمین مالی جمعی است که ارتباط میان بنیان‌گذاران کسب ‌وکارها و سرمایه‌گذاران را تسهیل می‌کند. این سکو با ایجاد پلی میان بنیان‌گذاران و سرمایه‌گذاران، از یک سو به کارآفرینان کمک می‌کند تا منابع مالی لازم برای تحقق برنامه هایشان را به دست آورند و از سویی دیگر، بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

سکوی تأمین مالی اینوستوران از زیرمجموعه‌های شرکت شناسا و به‌عنوان بازوی تأمین مالی جمعی گروه مالی پاسارگاد در زمینه تأمین مالی برای کسب و کارها فعالیت کرده و در ایران توسط سازمان فرابورس نظارت می‌شود. اینوستوران در سال ۱۴۰۰ موفق به اخذ مجوز فعالیت از فرابورس گردیده است.
مهمترین مزیت این سکو برای سرمایه‌گذاران، کاهش زمان و هزینه‌های شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ارزیابی دقیق مالی و کسب و کاری سرمایه‌پذیران، معاف بودن از پرداخت مالیات سرمایه‌گذاری، تضمین اصل سرمایه و کاهش ریسک برای سرمایه‌گذاران و سهولت در سرمایه‌گذاری حتی برای سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای است.
اینوستوران برای افراد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار دارای مزایایی می‌باشد که عبارتند از تأمین مالی سریع و مطمئن برای سرمایه‌پذیران، سرعت بیشتر در جذب سرمایه از طریق مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران، حضور شبکه‌ای گسترده از سرمایه‌گذاران شامل فرشتگان و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، امکان ثبت اطلاعات دقیق و کامل از کسب و کارها به گونه‌ای روشن و واضح برای سرمایه‌گذاران، ارائه انواع خدمات مفید مشاوره‌ای به کسب و کارها برای جذب سرمایه، مدل‌های متنوع قراردادی و روش‌های مختلف برای تضامین.

لباس کار صنعتی‌ | تجارتخانه آراد برندینگ