۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | 14:28
کد خبر : 139473

قیمت انواع موتور سیکلت با برندهای متنوع و معتبر در ماه شهریور ۱۴۰۲

قیمت انواع موتور سیکلت با برندهای متنوع و معتبر در ماه شهریور ۱۴۰۲

به گزارش سایت رسمی برداشت روز ،قیمت انواع موتور سیکلت با برند های متنوع ومعتبر در ماه شهریور ۱۴۰۲به شرح زیر میباشد:

 

بنلی کی وی vieste 249 سال ۱۴۰۲ ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰

بنلی اس ۱۸۰ سال ۱۴۰۲ ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰

اس ۱۸۰ سال ۱۴۰۱ ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰

کی وی ۱۵۰ سال ۱۴۰۲ ۹۲,۰۰۰,۰۰۰

کی وی ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ ۷۱,۰۰۰,۰۰۰

لئونچینو ۲۴۹ سال ۱۴۰۲ ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

لئونچینو ۲۴۹ سال ۱۴۰۱ ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰

لئونچینو ۲۴۹ سال ۱۴۰۰ ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰

بنلی اس ۲۴۹ سال۱۴۰۲ ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰

اس ۲۴۹ سال ۱۴۰۰ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

اس ۲۴۹ سال ۱۴۰۱ ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰

بنلی تی ان تی ۲۵ ان سال ۱۴۰۲ ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰

تی ان تی ۲۵ ان ۱۴۰۲ ۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰

تی ان تی ۲۵۰ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

بنلی تی ان تی ۱۵۰ سال ۱۴۰۲ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تی ان تی نیو ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ ۹۱,۰۰۰,۰۰۰

تی ان تی ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ ۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰

تی آر کی ۲۵۰ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

تی آر کی ۲۴۹ سال ۱۴۰۲ ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰

وی زد ۱۲۵ سال ۱۴۰۰ ۵۳,۰۰۰,۰۰۰

تی ان ۲۵۰ سال ۱۴۰۰ ۸۳,۰۰۰,۰۰۰

تی ان تی ۲۴۹ اس ۱۴۰۱ ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

 

Adventure 249 ABS 1401 ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰

Primavera Yacht Club 150 1401 ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

Scrambler 249 1401 ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰

Flat Track 249 1401 ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰

Estrella 249 1401 ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰

Primavera Touring 150 1401 ۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰

Duke 249 ABS 1401 ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰

Svartpilen 249 ABS 1401 ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰

Aquila 249 ABS 1401 ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰

RC 200 ABS 1401 ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰

Duke 200 1401 ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰

V 249 1401 ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰

Z4 249 T 1401 ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰

Medley 150 ABS 1401 ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰

Z4 249 R 1401 ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

C2 249 1401 ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

Liberty S 150 ABS 1401 ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰

ET1 1401 ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰

LPB 170 1401 ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰

Liberty 150 ABS 1401 ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰

TG 170 1401 ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰

HPS 249 Pagani 1401 ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰۱ (Spoke)TC MAX ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰۱ TC MAX ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰۱ Z2 150 G1 (Spoke Rim) ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰۱ Z2 150 Z2 ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰۱ Z2 150 G1 ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰

Z2 150 U 1401 ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰

CUx Ducati 1401 ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰

T4 200 1401 ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰

iTank 1401 ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

TC 1401 ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰

CUx 1401 ۹۸,۰۰۰,۰۰۰

N2 230 N 1401 ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۰R SE 1401 ۹۷,۰۰۰,۰۰۰

N2 230 1401 ۹۴,۰۰۰,۰۰۰

TS-X 1401 ۹۴,۰۰۰,۰۰۰

ST3 220 1401 ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

iTango 1401 ۸۷,۰۰۰,۰۰۰

T2 248 N 1401 ۸۶,۰۰۰,۰۰۰

S2 ADV 150 1401 ۷۵,۰۰۰,۰۰۰

S5 150 1401 ۷۴,۰۰۰,۰۰۰

S2 150 1401 ۷۲,۰۰۰,۰۰۰

S1 125 (Type 2) 1401 ۶۲,۰۰۰,۰۰۰

CDI 200 1401 ۵۳,۰۰۰,۰۰۰

CDI 150 1401 ۵۲,۰۰۰,۰۰۰

CDI 125 1401 ۵۰,۰۰۰,۰۰۰

ES5 1500 1401 ۴۸,۰۰۰,۰۰۰

ES5 N 2000 1401 ۴۸,۰۰۰,۰۰۰

ES1 1800 1401 ۴۵,۰۰۰,۰۰۰

ES1 1800 1401 ۴۳,۰۰۰,۰۰۰

ES8 1500 1401 ۴۳,۰۰۰,۰۰۰

ES6 1500 1401 ۴۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰۱ ۱۹۵۸ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰

ES2 1500 1401 ۴۱,۰۰۰,۰۰۰

M1 70 1401 ۳۸,۰۰۰,۰۰۰

MAD Truck 1401 ۳۷,۰۰۰,۰۰۰

EST2 1500 1401 ۳۴,۰۰۰,۰۰۰

EST4 1500 1401 ۳۳,۰۰۰,۰۰۰

MAD 1401 ۳۱,۰۰۰,۰۰۰

کاوان ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰

کاوان ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ ۴۵,۵۰۰,۰۰۰

کاوان ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰

کاوان پلاس ۱۲۵ سال ۱۴۰۰ ۵۹,۰۰۰,۰۰۰

دینو مدل کاوان پلاس مدل ۱۴۰۱ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰

ویند ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ ۵۶,۰۰۰,۰۰۰

ویند ۲۰۰ سال ۱۴۰۱ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

ویند ۲۰۰ سال ۱۴۰۰ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰

لئوپارد ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ ۴۷,۰۰۰,۰۰۰

کاوان ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰

جفت سیلندر کروز ۲۵۰ ۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰

طرح کلیک ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ ۴۷,۵۰۰,۰۰۰

فیدل کلاسیک اس وای ام سال ۱۳۹۹ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰

فیدل ۲۰۰ اس وای ام سال ۱۳۹۹ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰

فیدل ۲۰۰ اس وای ام سال ۱۴۰۰ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰

زد ۲ ۱۵۰ سال ۱۳۹۸ ۴۴,۵۰۰,۰۰۰

زد ۲ ۲۰۰ سال ۱۴۰۰ ۸۸,۰۰۰,۰۰۰

دینو بندا BD249 سال ۱۴۰۲ ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰

دینو طرح کلیک هدا ۱۵۰ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰

 

هیلتون ۱۵۰۰ وات سال ۱۴۰۱ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰

کبیر کلیک ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ ۶۱,۵۰۰,۰۰۰

کبیر کی ال دی ۲۰۰ ۱۴۰۱ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰

یاماها wr155 سال ۱۴۰۱ ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰

کبیر کلیک ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ ۵۷,۰۰۰,۰۰۰

لیفان پی کی ۱۳۵ سال ۱۴۱ ۵۳,۰۰۰,۰۰۰

باجاج پالس ان اس ۱۶۰ سال ۱۴۰۱ ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰

یاماها گرند فیلانو ۱۲۵ سال ۱۴۰۱ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

یاماها Aerox 155 سال ۱۴۰۱ ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰

یاماها مدل طرح nvx 155 Aerox سال ۱۴۰۱ ۶۹,۰۰۰,۰۰۰

های پرو (Hi pro) طرح Z1000 سال ۱۴۰۰ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰

پرواز ان ام اس ۲۰۰ سال ۱۴۰۱ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰

توسن مینی ام ام ۳ ۳۰۰۰ وات سال ۱۴۰۰ ۷۳,۰۰۰,۰۰۰

همتاز آر اس ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ ۶۳,۰۰۰,۰۰۰

رهرو طرح باکسر سال ۱۴۰۱ ۶۳,۰۰۰,۰۰۰

پرواز مدل CDI 150 سال ۱۴۰۱ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰

پرواز مدل ۱۲۵ CDI سال ۱۴۰۱ ۴۶,۵۰۰,۰۰۰

تریل پرواز جی وای ۲۰۰ سال ۱۴۰۱ ۷۷,۵۰۰,۰۰۰

سوزوکی جیکسر سال ۱۴۰۱ ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰

سحر ۱۲۵ استارتی ۱۴۰۱ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰

سحر آر سی جی ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ ۲۴,۵۰۰,۰۰۰

نامی ۲۰۰۰ وات سال ۱۴۰۱ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰