۱۸ شهریور ۱۴۰۲ | 20:17
کد خبر : 139138

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

نیازها و ظرفیت های صادراتی صنایع پایین دستی پتروشیمی در ایران پلاست شناسایی می شود

معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: برای داشتن نظام زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی، ضروری است نیازها و ظرفیت های صادراتی صنایع پایین دستی شناسایی شود و نمایشگاه بین المللی ایران پلاست نقش موثری در تحقق این مهم دارد.

به گزارش برداشت روز، به نقل از نیپنا؛ مرتضی شاهمیرزایی در آستانه برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست، خاطر نشان کرد: از موارد حائز اهمیت برای رشد و توسعه صنعت پتروشیمی، تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد ارزش افزوده با هدف استفاده حداکثری از فرصت های سرمایه گذاری است.

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر اینکه یکی از سیاست های راهبردی شرکت ملی صنایع پتروشیمی توسعه فناوری در صنایع پایین دستی پتروشیمی است، افزود: یکی از ارکان ترسیم نظام زنجیره ارزش، تمرکز بر انتقال فناوری، از طریق بومی سازی و توسعه دانش فنی ایرانی است.

وی اظهار کرد: به منظور هموار شدن مسیر توسعه صنعت پتروشیمی باید عوامل مختلف مورد توجه قرار گیرد که برخی از مهمترین آنها، شناسایی نیاز های واقعی صنــایع پایین دستی در داخل کشــور و همچنین توجه به ظرفیــت های صادراتی است.

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکید کرد: برگزاری نمایشگاه ایران پلاست به عنوان بزرگترین رویداد صنایع تکمیلی و میان دستی پتروشیمی کشور می تواند نقش موثری در تعامل و بهبود زیرساخت های این صنعت به منظور تسهیل شرایط فضای کسب و کار و رفع موانع و مشکلات احتمالی پیش رو در مسیر توسعه متوازن داشته باشد.

به گزارش نیپنا؛ هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست با رویکرد توسعه تکمیل زنجیره ارزش، حمایت از تولید ملی و رونق ساخت داخل از ۲۶ الی ۲۹ شهریورماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود.