۱۲ شهریور ۱۴۰۲ | 14:44
کد خبر : 138275

قیمت انواع موتور سیکلت با برند نیرو موتور در ماه شهریور ۱۴۰۲

قیمت انواع موتور سیکلت با برند نیرو موتور در ماه شهريور ۱۴۰۲

به گزارش سایت برداشت روز،قیمت انواع موتور سیکلت با برند نیرو موتور در ماه شهریور ۱۴۰۲ به‌ شرح زیر میباشد:
WR 155 1401 یاماها ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰
Yamaha XSR 155 1401 ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
Yamaha NMAX150 (KLS) 1401 ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰
Yamaha Aerox155 ABS 1401 ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
Yamaha NMAX150 1401 ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰
Yamaha Aerox155 1401 ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰
یاماها Mx King 1401 ۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰
Yamaha GrandFilano 1401 ۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱ Galaxy Jx250 ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
Galaxy NH180 1401 ۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰
Galaxy NA180 1401 ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
Galaxy J200 1401 ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
Sf180‎‎ ۱۴۰۱ ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
Galaxy FX150 1401 ۱۶۲,۳۰۰,۰۰۰
Galaxy SR200 1401 ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
راکز ۱۲۵ ۱۴۰۱ ۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰
GY 200 1401 ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
Galaxy X125 1401 ۶۷,۰۰۰,۰۰۰
Galaxy CL150 (KLS) 1401 ۹۳,۵۰۰,۰۰۰
احسان شکاری ۲۰۰ ۱۴۰۱ ۹۳,۵۰۰,۰۰۰
Galaxy TN110 1401 ۹۳,۵۰۰,۰۰۰
احسان شکاری ۱۵۰ ۱۴۰۱ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
Daichi CR 150 1401 ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
Galaxy CL150 1401 ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
Daichi VP 125 1401 ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
احسان ۲۰۰ ۱۴۰۱ ۶۸,۵۰۰,۰۰۰
احسان ۱۵۰ ۱۴۰۱ ۶۷,۴۰۰,۰۰۰
احسان ۱۲۵ استارتی ۱۴۰۱ ۶۵,۹۰۰,۰۰۰
احسان ۱۲۵ هندلی ۱۴۰۱ ۶۴,۵۰۰,۰۰۰
Yamaha XMAX250 1401 ۳۳۷,۸۰۰,۰۰۰
Yamaha R25 1401 ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰
Yamaha QBIX125 1401 ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰