۱۸ مرداد ۱۴۰۲ | 15:11
کد خبر : 135552

انتصاب سرپرست برند، مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی

دکتر علی عسکری مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در حکمی، آقای مهندس مهدی قربانی معاون حاکمیت ، خدمات مشترک و سامانه های گروه را با حفظ سمت به عنوان "سرپرست برند، مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی" منصوب کرد.

به گزارش برداشت روز، دکتر علی عسکری در این حکم، از خدمات و تلاش های دلسوزانه دکتر مهرداد عظیمی در طول دوران تصدی مدیریت برند، مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس قدردانی کرد.

 

متن حکم  آقای مهندس مهدی قربانی به شرح زیر آمده است :