۲۴ تیر ۱۴۰۲ | 21:00
کد خبر : 133084

نگاهی به سرمایه انسانی «جوان» شرکت بیمه آسماری

شرکت بیمه آسماری از دیرباز به عنوان «بیمه جوان» در صنعت بیمه کشور شناخته شده است، اما اکنون که این شرکت دهمین سالگرد حضورش در این بازار را تجربه می کند، ارزیابی ها نشان می دهد این عنوان همچنان برازنده بیمه آسماری است.

به گزارش برداشت روز، به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه آسماری، ترکیب هیئت مدیره دارای «تجربه» در کنار انرژی مضاعف «نیروهای کارشناسی جوان» و نیز شبکه فروش «پویا»، شرکت بیمه آسماری را در بازار بیمه کشور به نقطه مطلوبی رسانده است.

در حاضر میانگین سنی کارکنان شرکت بیمه آسماری، ۳۸ سال است که پایین ترین میانگین سنی در کل شرکت های بیمه گر کشور است. این شرایط در کنار برگزاری آموزش های متعدد فنی و حرفه ای برای به روز نگه داشتن دانش کارکنان، باعث شده که بیمه آسماری به یک شرکت توانا، فعال و چابک تبدیل شود.

ترکیب نسبی نزدیک به ۵۰-۵۰ میان کارکنان زن و مرد شرکت بیمه آسماری، نه تنها فرصتی برابر برای نیروی انسانی آن ایجاد کرده است، بلکه سهم ۷۵ درصدی کارکنان دارای تحصیلات دانشگاهی نیز توانایی این شرکت در تحقق اهدافش را چند برابر کرده است.

افزایش سهم بازار و حجم فعالیت بیمه آسماری نیز باعث شده است تعداد کارکنان این شرکت در سال گذشته نسبت به سال قبل آن ۲۰ درصد افزایش یابد تا سهم این شرکت از ایجاد اشتغال نیز به خوبی ایفا شود.