۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | 22:39
کد خبر : 126910

وزیر کشور خبر داد

نظرسنجی فجرانرژی برای بررسی کارآمدی روابط عمومی

روابط عمومی فجر انرژی در سال ۱۴۰۱ نیز برای یازدهمین بار پایش عملکرد خود در ارتباط با جامعه در سال ۱۴۰۰ نظرسنجی را برگزار کرده است.

به گزارش برداشت روز، به نقل از روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، در نظرسنجی عملکرد سال ۱۴۰۰ هدف رضایتمندی همانند سال‌های گذشته ۸۰ در نظر گرفته شده است که پس از انجام نظرسنجی میزان رضایت کلی ۷۸.۱۹ درصد بدست آمده است؛ این میزان سال گذشته ۷۹.۶۲ درصد بوده است.
فرهنگ سازمانی و بسط هویت سازمانی از دیگر فعالیت‌های مهم شرکت فجر انرژی بوده که روابط عمومی در این بخش همکاری با دیگر بخش‌ها داشته است؛ این واحد در این زمینه اقداماتی در جهت نمودهای بصری و سایر اجزای هویتی شرکت انجام داده است.
همچنین این واحد در یک کار تیمی در قالب شورای فرهنگی شرکت، تعریف و پیاده‌سازی فرهنگ سازمانی مطلوب را به پیش برده است. هدف از این پروژه که با محوریت مدیران عالی سازمان پیش میرود، بهبود فرهنگ سازمانی موجود و حرکت به سوی فرهنگ سازمانی مطلوب شرکت است.