۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | 22:31
کد خبر : 126778

اولین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت پست بانک ایران در سالجاری با حضور اعضاء برگزار شد

اولین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت پست بانک ایران در سالجاری با حضور دکتر بهزاد شیری مدیر عامل بانک واعضاء، عصر روز شنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد.

به گزارش برداشت روز، به نقل از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، در این جلسه گزارش اقدامات بعمل آمده در راستای مصوبات صورتجلسه مورخه هشتم اسفندماه سال ۱۴۰۱ قرارگاه جوانی جمعیت، ارائه و پیشنهادات اعضا در راستای وظایف مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بررسی شد.