۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | 21:37
کد خبر : 126017

پتروشیمی اروند/

برگزاری اردوهای دانش آموزی در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی پتروشیمی اروند

این اردوها با هدف هویت سازی و آشنایی دانش آموزان و نسل جوان با دستاوردهای ایران اسلامی و آشنایی با مشاغل و مراکز صنعتی در چندین نوبت در پتروشیمی اروند برگزار گردید.