۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | 11:40
کد خبر : 125917

قیمت فلش مموری با برند سن دیسک در ماه اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت فلش مموری با برند سن دیسک در ماه اردیبهشت ۱۴۰۲

به‌گزارش سایت رسمی برداشت روز ،قیمت فلش مموری با برند سن دیسک در ماه اردیبهشت ۱۴۰۲ به شرح زیر میباشد:

فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Flair CZ73 ظرفیت ۶۴ گیگابایت

 

۲۶۹٬۰۰۰

تومان

 

فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Dual Drive Luxe ظرفیت ۶۴ گیگابایت

 

۴۶۵٬۰۰۰

تومان

فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Flair CZ73 ظرفیت ۳۲ گیگابایت

 

۲۱۴٬۰۰۰

تومان

فلش مموری سن دیسک مدل Cruzer Blade CZ50 ظرفیت ۳۲ گیگابایت

 

۱۶۹٬۰۰۰

تومان

 

فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Fit ظرفیت ۶۴ گیگابایت

 

۲۷۹٬۰۰۰

تومان

 

فلش مموری سن دیسک مدل Cruzer Blade CZ50 ظرفیت ۶۴ گیگابایت

 

۲۶۰٬۰۰۰

تومان

فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Flair CZ73 ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت

 

۴۶۴٬۰۰۰

تومان

فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Dual Drive GO USB Type-C ظرفیت ۶۴ گیگابایت

 

۳۴۷٬۰۰۰

تومان

فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Luxe ظرفیت ۶۴ گیگابایت

 

۳۹۹٬۰۰۰

 

تومان

 

فلش مموری سن دیسک مدل CZ600 ظرفیت ۳۲ گیگابایت

 

۱۷۴٬۰۰۰

تومان

فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Dual Drive GO USB Type-C ظرفیت ۳۲ گیگابایت

 

۲۹۸٬۰۰۰تومان

 

فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Luxe ظرفیت ۳۲ گیگابایت

 

۲۴۹٬۰۰۰

تومان

فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Fit ظرفیت ۳۲ گیگابایت

 

۲۱۲٬۰۰۰

 

تومان

 

فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Dual Drive USB Type-C ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت

 

۶۶۹٬۰۰۰

تومان

 

فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Dual Drive M3.0 ظرفیت ۳۲ گیگابایت

 

۲۱۹٬۰۰۰

تومان

فلش مموری سن دیسک مدل CZ600 ظرفیت ۶۴ گیگابایت

 

۲۸۵٬۰۰۰

تومان

 

فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Dual Drive M3.0 ظرفیت ۶۴ گیگابایت

 

۳۴۴٬۰۰۰

 

فلش مموری سن دیسک مدل CZ600 ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت

 

۴۴۹٬۰۰۰

تومان

فلش مموری سن دیسک مدل CZ600 ظرفیت ۱۶ گیگابایت

 

۱۷۱٬۰۰۰

فلش مموری سن دیسک مدل Cruzer Blade CZ50 ظرفیت ۱۶ گیگابایت

 

۱۵۶٬۰۰۰

 

فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Dual Drive USB Type-C ظرفیت ۳۲ گیگابایت

 

۳۲۹٬۰۰۰