۲۸ اسفند ۱۴۰۱ | 22:11
کد خبر : 123141

از سوی شورای عالی بیمه ابلاغ شد

اصلاحیه آیین نامه کارمزد نمایندگی و کارگزاری رسمی بیمه (۱۰۲)

در جلسه شورای عالی بیمه مورخ ۱۵ اسفند در اجرای ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی و در راستای حمایت از شبکه فروش، کارمزد جدید بیمه های مسئولیت مصوب و تغییرات سایر مواد آیین نامه شماره ۱۰۲ به شرکت های بیمه ابلاغ شد.

به گزارش برداشت روز، براساس مکمل آیین نامه کارمزد نمایندگی و کارگزاری رسمی بیمه (۱۰۲.۱) سقف کارمزد بیمه مسئولیت در بخش سایر مسئولیت ها برای نمایندگان و کارگزاران حقیقی از ۱۵ به ۲۵ و نمایندگان و کارگزاران حقوقی از ۱۷ به ۲۹ درصد افزایش یافت.

همچنین پلکانی شدن کارمزد و افزایش اتوماتیک آن طبق تورم از مهمترین تغییرات این آیین نامه به شمار می آید.

شایان ذکر است این آیین نامه برای بیمه نامه هایی که از تاریخ ۱۴۰۲.۱.۱ صادر می شوند از سوی شرکت های بیمه لازم الاجراست و آیین نامه مصوب ۱۴۰۰.۷.۷ شورای عالی بیمه لغو می شود.

متن این آیین نامه را  اینجا ببینید.