۲۸ اسفند ۱۴۰۱ | 14:18
کد خبر : 123099

قیمت پلی استیشن ۵ در ماه اسفند ۱۴۰۱

قیمت پلی استیشن 5 در ماه اسفند ۱۴۰۱

به گزارش سایت برداشت روز ،قیمت پلی استیشن ۵ در ماه اسفند ۱۴۰۱ به شرح زیر میباشد:
پلی استیشن ۵ استاندارد دیسک خور با دو دسته

۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰
تومان
پلی استیشن ۵ دیجیتال CF1200

۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰
تومان
باندل پلی استیشن ۵ استاندارد دیسک خور با دو دسته و بازی فیفا ۲۳

۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰

تومان

پلی استیشن ۵ دیجیتال با دسته اضافه

۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰
تومان
پلی استیشن ۵ استاندارد دیسک خور با دسته اضافه

۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰

تومان

باندل پلی استیشن ۵ استاندارد دیسک خور با دو دسته و هدست و پایه شارژ

۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰
تومان
پلی استیشن ۵ دیجیتال با دو دسته

۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰
تومان
باندل پلی استیشن ۵ استاندارد دیسک خور با دو دسته و هدست

۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰
تومان