۲۸ اسفند ۱۴۰۱ | 14:13
کد خبر : 123093

قیمت انواع پلوپز های پارس خزر در ماه اسفند ۱۴۰۱

قیمت انواع پلوپزهای پارس خزر در ماه اسفند ۱۴۰۱

به گزارش سایت رسمی برداشت روز ،قیمت انواع پلوپزهای پارس خزر در ماه اسفند ۱۴۰۱ به شرح زیر میباشد:

پلوپز ۲ نفره پارس خزر مدل RC-61 Tyan

۱٬۵۴۵٬۰۰۰

تومان

پلوپز ۸ نفره پارس خزر مدل RC 181 TSP Candoj

۱٬۴۶۰٬۰۰۰

تومان

مولتی کوکر ۴ نفره پارس خزر مدل Taftan 101

۱٬۹۵۰٬۰۰۰

تومان

پلوپز ۸ نفره پارس خزر مدل DMC-181P

۲٬۵۲۰٬۰۰۰
تومان

 

پلوپز ۸ نفره پارس خزر مدل Tyan-181

۱٬۷۹۰٬۰۰۰
تومان
پلوپز ۲ نفره پارس خزر مدل RC-61TS

۱٬۵۹۰٬۰۰۰

پلوپز ۱۲ نفره پارس خزر مدل TS-271

۲٬۲۱۰٬۰۰۰
تومان
مولتی کوکر ۸ نفره پارس خزر مدل Taftan -181

۲٬۱۴۵٬۰۰۰

پلوپز ۱۲ نفره پارس خزر مدل RCSC 271

۱٬۹۶۰٬۰۰۰
تومان
پلوپز دیجیتال ۴ نفره پارس خزر مدل DCM-101 P

۲٬۳۲۵٬۰۰۰

پلوپز ۱۲ نفره پارس خزر مدل Candoj 271

۱٬۶۹۹٬۰۰۰
تومان
پلوپز ۱۲ نفره پارس خزر مدل Tyan-271

۲٬۰۴۰٬۰۰۰