۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | 21:00
کد خبر : 122802

مشارکت مسئولانه وارزشمند هلدینگ میدکو در تامین وسایل کمک توانبخشی جامعه هدف بهزیستی

اهدا ۱۳۰ ویلچر به جامعه هدف بهزیستی با ارزش ریالی ۵ میلیارد ریال

با پیگیری بهزیستی استان کرمان ومشارکت ارزشمند هولدینگ میدکو بخشی از نیاز جامعه هدف بهزیستی به وسایل کمک توانبخشی تهیه شد که با همکاری وهماهنگی مددکاران وکارشناسان بهزیستی در اختیار مددجویان واجد شرایط قرار خواهد گرفت

به گزارش برداشت روز، علیرضا وحید زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان در مراسم تحویل تعداد ۱۳۰ دستگاه ویلچر به ارزش ریالی بیش از ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال که با مشارکت هلدینگ میدکو تامین وتهیه گردیده است با اشاره به ارزش بالای مشارکت وگسترش مسئولیت اجتماعی افراد جامعه وبنگاههای اقتصادی ، این مشارکت را بسیار ارزشمند وقابل توجه خواند وافزود : با درگیر شدن هر فرد در یک خانواده با انواع معلولیت علاوه بر درگیری خود فرد دارای معلولیت، افراد خانواده او نیز درگیر مشکلات متعددی خواهند شد

وی در ادامه افزود: از مهمترین دغدغه دستگاههای حمایتی نسبت به افراد دارای معلولیت انزوا وقطع ارتباط موثر فرد معلول با جامعه واطرافیان خود است که در همین راستا تامین وسایل کمک توانبخشی برای افراد دارای معلولیت قدم موثر وخدمت اثر بخش وارزشمندی در ایجاد فضای توانمندی فرد دارای معلولیت خواهد بود بنابراین ورود بنگاههای اقتصادی به مقوله مهم تامین وسایل کمک توانبخشی ار درجه اهمیت بسیار بالایی در ایجاد زمینه به زیستن افراد جامعه خواهد داشت .

وحیدزاده از تمامی بنگاه های اقتصادی و خیرین جهت مشارکت در بحث خدمت رسانی به جامعه هدف دعوت به عمل آورد.

گفتنی است به همت مدیران ارشد هولدینگ میدکو وهمکاری بهزیستی استان کرمان تعداد۱۳۰ دستگاه ویلچر با کیفیت بالا تهیه وشده است که پس از تحویل به کارشناسان مربوطه دراختیار مددجویان واجد شرایط قرار خواهد گرفت .

روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان