۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | 20:36
کد خبر : 122770

توفیقی دیگر برای اداره کل حقوقی بیمه ایران

مریم کاویانی فر مدیر کل حقوقی و امور قراردادهای بیمه ایران با اشاره به توقف فعالیت های دفتر نمایندگی شرکت سهامی بیمه ایران و برخی از بانک ها و موسسات مالی ایرانی بصورت یک طرفه از سوی دولت بحرین و ضرورت وصول مطالبات بیمه ایران از دولت بحرین اظهار داشت : با پیگیری های اداره کل حقوقی بیمه ایران و با حمایت و تاکیدات حسن شریفی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و اعضای هیات مدیره ، لایحه ای به پیشنهاد وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تدوین ودر هیات دولت مطرح گردید.

به گزارش برداشت روز، به نقل از روابط عمومی بیمه ایران ، کاویانی فر تصریح کرد : با پیگیری های بعمل آمده که با حضور سید ناصر مبرقعی عضو هیات مدیره و اینجانب بعنوان مدیر کل حقوقی بیمه ایران ، در کمیسیون حقوقی هیات دولت صورت گرفت ، مبانی حقوقی ، فنی و ضرورت استفاده از ظرفیت ارجاع به داوری بین المللی برای حفظ و صیانت از حقوق بیمه ایران تشریح و منجر به موافقت این کمیسیون برای طرح موضوع در جلسه هیات دولت گردید.
کاویانی فر در ادامه افزود : با طرح موضوع استیفای حقوق بیمه ایران از طریق داوری بین المللی در جلسه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ هیات وزیران و تصویب این طرح در هیات دولت ، مدیریت حقوقی و امور قراردادها طی اقداماتی مستمر، این پرونده را با استفاده از ظرفیت های وکلا و کارشناسان خبره بین المللی با رعایت ضوابط و هماهنگی های کامل با مرکز حقوقی ریاست جمهوری، در دستور کار و تحت نظارت و پیگیری قرار داده است .