۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | 18:54
کد خبر : 122525

پتروشیمی جم/

پتروشیمی جم گواهی انطباق مصرف انرژی واحدهای الفینی و پلیمری را دریافت کرد

مجتمع پتروشیمی جم برای هفتمین سال متوالی، گواهینامه انطباق مصرف انرژی واحدهای الفینی و پلیمری با معیار مصرف استانداردهای ملّی را دریافت کرد.

بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته از پتروشیمی جم؛ این مجتمع با فراهم کردن شرایط لازم جهت انطباق معیار مصرف انرژی، با پایش‌های متوالی و کنترل مصرف حامل‌های انرژی موفق به اخذ گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژی با استاندارد ملّی معیار مصرف انرژی، در واحدهای الفینی و پلیمری طبق استانداردهای ۱۳۳۷۰ و ۹۶۴۸ از سوی سازمان ملّی استاندارد ایران شده است.

بر اساس قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب مجلس شورای اسلامی ایران، واحدهای تولیدی که فرآیند تولید آنها مشمول مقررات اجرای استاندارد اجباری شده است توسط سازمان ملّی استاندارد ایران مورد بازرسی قرار می‌گیرند؛ که در این بازرسی میزان مصرف ویژه انرژی واحدهای تولیدیSEC (Specific Energy Consumption) که یک شاخص جهانی است بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه پایش می‌شود.

گزارش بازرسی فرآیندهای انرژی‌بر و نتایج بازرسی انطباق انرژی مصرفی واحدهای الفینی و پلیمری با معیار مصرف استانداردهای ملّی ۱۳۳۷۰ و ۹۶۴۸ مشتمل بر محاسبات مصرف ویژه انرژی با توجه به مقادیر مصرف سالانه گاز، برق، بخار، آب، هوا و نیتروژن در واحدهای پلیمری (واحدهای HDPE و LLDPE) و الفین می‌باشد.

گفتنی است پتروشیمی جم برای هفتمین سال متوالی موفق به اخذ گواهی انطباق مصرف در واحدهای الفینی و پلیمری طبق استانداردهای ۱۳۳۷۰ و ۹۶۴۸ در سال ۱۴۰۰ گردیده است.

 

روابط عمومی و امور بین‌الملل پتروشیمی جم