۱۹ اسفند ۱۴۰۱ | 13:54
کد خبر : 122016

قیمت انواع سینک ظرفشویی توکار و روکار با برند معتبر استیل البرز در ماه اسفند ۱۴۰۱

قیمت انواع سینک ظرفشویی توکار وروکار با برند معتبر استیل البرز در ماه اسفند ۱۴۰۱

به گزارش سایت رسمی برداشت روز،قیمت انواع سینک ظرفشویی توکار وروکار با برند معتبر استیل البرز در ماه اسفند ۱۴۰۱ به شرح زیر میباشد:

سینک ظرفشویی روکار استیل البرز مدل ۷۳۸

تومان۳.۰۸۱.۷۸۷

سینک ظرفشویی توکار استیل البرز مدل ۷۲۶

تومان۲.۷۴۹.۵۶۲

سینک ظرفشویی توکار استیل البرز مدل ۷۳۸

تومان۲.۸۹۷.۳۹۰

سینک ظرفشویی روکار استیل البرز مدل ۷۲۶

تومان۲.۹۷۱.۱۱۰

 

 

سینک ظرفشویی توکار استیل البرز مدل ۱۸۰

تومان۱.۵۱۰.۲۱۵

سینک ظرفشویی توکار استیل البرز کد ۲۱۴

تومان۱.۷۲۱.۲۹۵

 

 

سینک ظرفشویی روکار استیل البرز کد ۱۶۵/۶۰

تومان۹۱۹.۶۰۰

سینک ظرفشویی توکار استیل البرز کد ۵۴۰

تومان۲.۳۷۳.۰۹۶

سینک ظرفشویی روکار استیل البرز کد ۶۰۸

تومان۲.۰۴۷.۴۹۶

سینک ظرفشویی روکار استیل البرز کد ۶۱۱

تومان۲.۲۵۴.۴۷۲

سینک ظرفشویی روکار استیل البرز ۶۱۲/۵۰

تومان۲.۱۷۲.۱۰۴

سینک ظرفشویی توکار استیل البرز کد ۶۱۴ new

تومان۲.۱۸۸.۵۶۰

سینک ظرفشویی توکار استیل البرز کد ۶۲۸

تومان۱.۸۱۹.۷۵۲

سینک ظرفشویی روکار استیل البرز کد ۷۱۱

تومان۱.۷۹۳.۵۹۲

 

سینک ظرفشویی روکار استیل البرز کد ۷۲۵
تومان۲.۴۵۳.۹۲۲

سینک ظرفشویی توکار استیل البرز کد ۷۳۶

تومان۲.۴۰۶.۱۵۹

سینک ظرفشویی توکار استیل البرز کد ۷۳۷

تومان۲.۴۰۶.۱۵۹

سینک ظرفشویی توکار استیل البرز کد ۷۶۱

تومان۲.۴۰۶.۱۵۹

سینک ظرفشویی روکار

سینک ظرفشویی روکار استیل البرز کد ۷۶۱
۲.۵۵۹.۳۳۶

سینک ظرفشویی روکار استیل البرز کد ۷۶۲

تومان ۲.۵۵۹.۳۶۶

 

سینک ظرفشویی توکار

سینک ظرفشویی توکار استیل البرز کد ۷۶۲

تومان ۲.۴۰۶.۱۵۹

 

سینک ظرفشویی توکار

سینک ظرفشویی توکار استیل البرز کد ۷۶۳

تومان ۲.۴۰۶.۱۵۹