۱۶ اسفند ۱۴۰۱ | 11:05
کد خبر : 121847

قیمت انواع فر توی کار برقی با برندها و مدل های متنوع اسفند ماه ۱۴۰۱

قیمت انواع فر توی کار برقی با برندها و مدل های متنوع اسفند ماه ۱۴۰۱

به گزارش سایت رسمی برداشت روز،قیمت انواع فر توی کار برقی به برندها و مدل های متنوع اسفند ماه ۱۴۰۱ به شرح زیر میباشد:

فر توکار برقی اخوان کد F39 9,716,000

نه میلیون و هفتصد و شانزده هزار تومان

فر توکار بوش مدل HBG6764S1I 41,850,000

چهل و یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان

فر برقی داتیس مدل DF-692 11,431,000

یازده میلیون و چهارصد و سی و یک هزار تومان

فر توکار بوش BOSCH built-in oven HBG635BS1 34,068,000

سی و چهار میلیون و شصت و هشت هزار تومان

فر برقی توکار سینجر مدل ۸۶۰۱A 6,834,000

شش میلیون و هشتصد و سی و چهار هزار تومان

فر توکار برقی داتیس مدل DF-684 8,288,000

هشت میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار تومان

فر برقی توکار آلتون مدل v202 9,923,100

نه میلیون و نهصد و بیست و سه هزار صد تومان

فر f30 اخوان ۹,۱۷۱,۰۰۰

نه میلیون و صد و هفتاد و یک هزار تومان

فر آشپزخانه توکار برقی مدل DF 690 داتیس ۱۸,۷۶۵,۹۰۰

هیجده میلیون و هفتصد و شصت و پنج هزار نهصد تومان

فر برقی توکار بوش مدل BOSCH HBF534EB0Q 19,000,000

نوزده میلیون تومان

فر برق گاز F34 اخوان ۹,۲۳۳,۰۰۰

نه میلیون و دویست و سی و سه هزار تومان

فر توکار برقی داتیس مدل DF-683 Ultra 11,473,000

یازده میلیون و چهارصد و هفتاد و سه هزار تومان

فر توکار برقی داتیس مدل DF-689 9,228,000

نه میلیون و دویست و بیست و هشت هزار تومان

فر توکار برق مدل DF-683 داتیس ۱۰,۹۷۳,۰۰۰

ده میلیون و نهصد و هفتاد و سه هزار تومان

فر استیل البرز مدل FE5w سفید ۱۰,۵۰۵,۱۰۰

ده میلیون و پانصد و پنج هزار صد تومان

فر توکار بوش مدل HBG632BS1I 27,000,000

بیست و هفت میلیون تومان

فر توکار اخوان F4 6,925,000

شش میلیون و نهصد و بیست و پنج هزار تومان

فر توکار برقی داتیس مدل DF-684 Ultra 9,239,000

نه میلیون و دویست و سی و نه هزار تومان

فر داتیس DF-660 8,895,000

هشت میلیون و هشتصد و نود و پنج هزار تومان

فر توکار برقی مدل DF-675 Ultra داتیس ۱۶,۰۰۲,۰۰۰

شانزده میلیون و دو هزار تومان

فر توکار اخوان F18 7,539,000

هفت میلیون و پانصد و سی نه هزار تومان