۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | 20:23
کد خبر : 121742

با هدف ایجاد سهولت در پرداخت های مشتریان بانک ایران زمین/

ساعات کاری سامانه های ساتنا و پایا در هفته پایانی سال جاری

با هدف ایجاد سهولت در پرداخت های مشتریان بانک ایران زمین، ساعات کاری سامانه های ساتنا و پایا در هفته پایانی سال جاری (روزهای ۲۷، ۲۸ و ۲۹ اسفند) اعلام شد:

به گزارش برداشت روز، با هدف ایجاد سهولت در پرداخت های مشتریان بانک ایران زمین، ساعات کاری سامانه های ساتنا و پایا در هفته پایانی سال جاری (روزهای ۲۷، ۲۸ و ۲۹ اسفند) اعلام شد:

ساعات پایان کار سامانه ساتنا

۲۷ و ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

دستور پرداخت های بین مشتری ۲۰:۰۰

دستور پرداخت های بین بانکی ۲۰:۳۰

و ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دستور پرداخت های بین مشتری ۱۹:۰۰

دستور پرداخت های بین بانکی ۱۹:۳۰

ساعات پایان کار سامانه پایا:

همانند روزهای عادی (غیر تعطیل رسمی) شامل ۴ چرخه بوده و دستور پرداخت های شاپرکی نیز در چرخه اول (۰۳:۴۵ بامداد) تسویه خواهند شد.