۱۳ اسفند ۱۴۰۱ | 13:54
کد خبر : 121412

قیمت انواع ورق سیاه فولاد مبارکه در ماه اسفند ۱۴۰۱

قیمت انواع ورق سیاه فولاد مبارکه در ماه اسفند ۱۴۰۱

به گزارش سایت رسمی برداشت روز ،قیمت انواع ورق سیاه فولاد مبارکه در ماه اسفند ۱۴۰۱ به شرح زیر میباشد:

 

هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه ۴۴,۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۴۳,۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۴۳,۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۴۳,۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۴۳,۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۴۳,۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۴۳,۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۴۳,۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۴۳,۵۰۰