۱۳ اسفند ۱۴۰۱ | 13:51
کد خبر : 121409

قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه در ماه اسفند ۱۴۰۱

قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه در ماه اسفند ۱۴۰۱

به گزارش سایت رسمی برداشت روز،قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه در ماه اسفند ۱۴۰۱ به شرح زیر میباشد:

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۶۵,۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۶۳,۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۵۹,۵۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۶۰,۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۵۷,۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۵۷,۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۵۷,۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ ایرانی ۵۷,۵۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ایرانی ۶۳,۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۶۰,۰۰۰