۱۳ اسفند ۱۴۰۱ | 13:49
کد خبر : 121407

قیمت انواع تیرآهن از محصولات شرکت ذوب آهن در ماه اسفند ۱۴۰۱

قیمت انواع تیرآهن از محصولات شرکت ذوب آهن در ماه اسفند ۱۴۰۱

به گزارش رسمی برداشت روز،قیمت انواع تیر آهن از محصولات شرکت ذوب آهن در ماه اسفند ۱۴۰۱به شرح زیر میباشد:

هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۵,۰۰۰,۰۰۰

هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۷,۰۰۰,۰۰۰

هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۸,۰۰۰,۰۰۰

هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۷,۷۰۰,۰۰۰

هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۹,۰۰۰,۰۰۰

هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۳,۰۰۰,۰۰۰

هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۳,۵۰۰,۰۰۰

هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۴,۰۰۰,۰۰۰

هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۷,۵۰۰,۰۰۰