۱۲ اسفند ۱۴۰۱ | 18:01
کد خبر : 121332

قیمت انواع گوشی با برند اپل در ماه اسفند ۱۴۰۱

قیمت انواع گوشی با برند اپل در ماه اسفند ۱۴۰۱

به گزارش سایت رسمی برداشت روز،قیمت انواع گوشی با برند اپل در ماه اسفند ۱۴۰۱ به شرح زیر میباشد:
Apple iPhone SE 2022 . 64 ۲۹,۰۰۰,۰۰۰

Apple iPhone 13 . 128 ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 13 . 256 ۵۶,۵۰۰,۰۰۰

Apple iPhone 13 Pro . 128 ۹۲,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 13 Pro . 256 ۹۶,۵۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 13 Pro . 512 ۹۸,۵۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 13 Pro 1000 ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 13 Pro Max . 128 ۹۸,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 13 Pro Max . 256 ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 13 Pro Max . 512 ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 13 Pro Max . 1000 ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰

Apple iPhone 14 Plus 256 ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 14 Pro.256 ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 14 Pro.512 ۸۶,۵۰۰,۰۰۰

Apple iPhone 14 Pro Max .256 ۷۹,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 14 Pro Max .512 ۹۹,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 14 Pro Max .1000 ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰