۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | 21:34
کد خبر : 121266

گروه مپنا/

سنکرون واحد ۱۱ گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله

واحد 11 گازی (فاز سوم) نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله به همت متخصصان تلاشگر گروه مپنا، روز هشتم اسفند 1401 با شبکه برق عراق سنکرون شد.

به گزارش برداشت روز، پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله شامل طراحی، تامین تجهیزات، حمل، نصب و راه‌اندازی به همراه خدمات نظارت بر عملیات ساختمانی ۳هزار و ۱۵۶ مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی در شرایط ایزو و در چهار فاز انجام می‌شود. این نیروگاه شامل شش بلوک سیکل ترکیبی به ظرفیت ۵۲۶ مگاوات و در مجموع ۳۱۵۶ مگاوات است.

فاز نخست این نیروگاه شامل شش واحد گازی از نوع MGT-70 است. راندمان واحدهای این فاز، در حالت ساده حداقل ۳۴.۶ درصد در زمان تحویل موقت بوده که ۱۲ ماه پس از تحویل موقت آن‌ها، به میزان ۳۶ درصد تضمین می‌شود.

فاز دوم شامل سه واحد بخار از نوع E به همراه بویلر بازیاب حرارتی بدون مشعل اضافی وسیستم خنک کن ACC و مشترکات مربوطه است.

فاز سوم شامل شش واحد گازی از نوع MGT-70 و فاز چهارم شامل سه واحد بخار از نوع E به همراه بویلر بازیاب حرارتی بدون مشعل اضافی و سیستم خنک‌کن ACC و مشترکات مربوطه است.

شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه دو) به نمایندگی از گروه مپنا پیمانکار پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله است.

پروژه نیروگاه رمیله، سومین پروژه گروه مپنا در کشور عراق پس از پروژه‌های حیدریه نجف و الصدر است که برای حدود دو هزار نفر از متخصصان و کارگران دو کشور ایران و عراق ایجاد شغل کرده است.

تمامی تجهیزات پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله توسط گروه مپنا ساخته و در این نیروگاه نصب شده است.

گفتنی است اولین واحد بخار این نیروگاه در تیر ماه ۱۴۰۱ وارد مدار شده و با سنکرون واحد فوق، تعداد واحدهای نیروگاهی سنکرون شده توسط شرکت توسعه دو در مجموع به ۱۱۷ واحد با ظرفیت ۱۸هزار و ۲۵۲ مگاوات رسید.