۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | 11:26
کد خبر : 121143

قیمت انواع موتور سیکلت با برند دینو در ماه اسفند ۱۴۰۱ 

قیمت انواع موتور سیکلت با برند دینو در ماه اسفند ۱۴۰۱ 

به گزارش سایت رسمی برداشت روز،قیمت انواع موتور سیکلت با برند دینو در ماه اسفند ۱۴۰۱ به شرح زیر میباشد:

کاوان ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ ۴۵,۵۰۰,۰۰۰

کاوان ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰

کاوان پلاس ۱۲۵ سال ۱۴۰۰ ۵۹,۰۰۰,۰۰۰

ویند ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ ۵۶,۰۰۰,۰۰۰

ویند ۲۰۰ سال ۱۴۰۰ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰

لئوپارد ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ ۴۷,۰۰۰,۰۰۰

کاوان ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰

جفت سیلندر کروز ۲۵۰ ۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰

طرح کلیک ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ ۴۷,۵۰۰,۰۰۰

فیدل کلاسیک اس وای ام سال ۱۳۹۹ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰

فیدل ۲۰۰ اس وای ام سال ۱۳۹۹ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰

فیدل ۲۰۰ اس وای ام سال ۱۴۰۰ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰

زد ۲ ۱۵۰ سال ۱۳۹۸ ۴۴,۵۰۰,۰۰۰

زد ۲ ۲۰۰ سال ۱۴۰۰ ۸۸,۰۰۰,۰۰۰