۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | 11:23
کد خبر : 121140

قیمت خودرو وارداتی با برند تجاری بی ام و در ماه اسفند ۱۴۰۱

قیمت خودرو وارداتی با برند تجاری بی ام و در ماه اسفند ۱۴۰۱

به گزارش سایت رسمی برداشت روز ،قیمت خودرو وارداتی با برند تجاری بی ام و در ماه اسفند ۱۴۰۱ به شرح زیر میباشد:

بی‌ام و ۲۱۸ convenience ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

بی‌ام و ۳۲۰ legend ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بی ام و ۳۳۰i ۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰

بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Perfection ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ب ام و سری ۵ سدان ۵۳۰i، ۲۰۱۸، Progressive sport ۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ب ام و سری ۵ سدان ۵۳۰i، ۲۰۱۸، Progressive plus ۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰

بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ LEGASY SPORT ۱۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰

بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ INDIVIUAL ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ INDIVIUAL VIP ۱۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

بی‌ام و X1 مدل ۲۵I تیپ EPIC ۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰

بی‌ام و X4 مدل ۲۸I تیپ Exclusive ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بی‌ام و X4 مدل ۲۸I تیپDynamic ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰