۰۴ بهمن ۱۴۰۱ | 22:05
کد خبر : 116988

استقرار تیم منتخب ارزیابی تعالی صنعت پتروشیمی در‌ پتروشیمی ایلام

محسن صیادی؛ مدیر تعالی شرکت پتروشیمی ایلام از استقرار تیم ارزیابی تعالی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این شرکت خبر داد.

به گزارش برداشت روز، صیادی افزود: ارزیابی تعالی صنعت پتروسیمی از تاریخ سوم تا پنجم بهمن‌ماه توسط تیم ارزیابان منتخب دبیرخانه تعالی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر اساس مدل« EFQM2020 » با حضور تمام مدیران، رؤسا و کارکنان شرکت پتروشیمی ایلام در حال انجام است.
وی ادامه داد:این ارزیابی بر اساس آخرین ویرایش مدل تعالی EFQM ویرایش ۲۰۲۰ ، سالیانه با هدف بهبود در‌ فرآیندهای کاری در‌ تمام بخش‌ها و ارتقاء سطح تعالی و برند شرکت انجام می‌شود.
مدیر تعالی شرکت پتروشیمی ایلام بیان داشت:پس از پایان ارزیابی سه روزه، گزارش بازخورد تیم ارزیابی به شرکت ارائه و برنامه‌های بهبود تهیه، تدوین و اجرا خواهد شد.
صیادی ادامه داد: در اسفندماه امتیاز ارزیابی و جایزه شرکت پتروشیمی ایلام در جشنواره جایزه تعالی اعلام و اهدا خواهد شد .