۰۴ بهمن ۱۴۰۱ | 21:28
کد خبر : 116939

قیمت انواع میلگرد در بازار

قیمت جدید میلگرد در بازار

برداشت رو ز -طبق گزارشات میدانی خبرنگار ما قیمت جدید میلگرد در بازار به شرح زیر میباشد:

میلگرد ۱۲ آجدار
A3 استاندارد
ذوب آهن اصفهان
قیمت:۲۲۷۰۰ تومان

میلگرد ۱۴ آجدار
A3 استاندارد
ذوب آهن اصفهان
قیمت:۲۱۵۰۰ تومان

میلگرد ۱۶ آجدار
A3 استاندارد
ذوب آهن اصفهان
قیمت:۲۲۴۰۰ تومان

میلگرد ۱۸ آجدار
A3استاندارد
ذوب آهن اصفهان
قیمت:۲۱۱۰۰تومان

میلگرد ۲۰ آجدار
A3استاندارد
ذوب آهن اصفهان
قیمت:۲۱۱۰۰تومان

میلگرد ۲۲ آجدار
A3استاندارد
ذوب آهن اصفهان
قیمت:۲۱۱۰۰تومان

میلگرد ۲۵ آجدار
A3استاندارد
ذوب آهن اصفهان
قیمت:۲۱۸۰۰تومان
میلگرد ۲۸ آجدار
A3استاندارد
ذوب آهن اصفهان
قیمت:۲۰۹۰۰تومان

میلگرد ۳۲ آجدار
A3استاندارد
ذوب آهن اصفهان
قیمت:۲۰۹۰۰تومان