۰۲ بهمن ۱۴۰۱ | 19:47
کد خبر : 116536

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 17-01

حمل مواد شیمیایی مورد نیاز از پتروشیمی نوری ( عسلویه ) به پتروشیمی فارابی( بندرماهشهر)

شرکت پتروشیمی فارابی در نظر دارد حمل مواد شیمیایی مورد نیاز خود از پتروشیمی نوری ( عسلویه ) به پتروشیمی فارابی را از طریق مناقصه عمومی ( دو مرحله ای ) به شرکتهای واجد شرایط و دارنده مجوز های لازم بر اساس شرایط زیر واگذار نماید...

به گزارش برداشت روز، شرکت پتروشیمی فارابی در نظر دارد حمل مواد شیمیایی مورد نیاز خود از پتروشیمی نوری ( عسلویه ) به پتروشیمی فارابی را از طریق مناقصه عمومی ( دو مرحله ای ) به شرکتهای واجد شرایط و دارنده مجوز های لازم بر اساس شرایط زیر واگذار نماید :

ماده ۱) موضوع مناقصه

حمل مواد شیمیایی مورد نیاز خود از پتروشیمی نوری ( عسلویه ) به پتروشیمی فارابی مطابق با اسناد مناقصه و شرح کار .

تبصره : موارد مندرج در اسناد مناقصه تا ۲۵% قابل افزایش یا کاهش از سوی مناقصه گزار می باشد.

ماده۲) شرایط پیمانکار

۱-داشتن شخصیت حقوق ۲-دارا بودن سابقه کار مفید ، معتبر و مشابه با موضوع مناقصه و شرح مختصر کار

ماده ۳) زمان و محل تحویل اسناد مناقصه :

اسناد مناقصه با ارائه درخواست کتبی به متقاضی ارائه می گردد. متقاضیان می توانند از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ لغایت ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۵:۳۰ صبح برای تحویل اسناد مناقصه به یکی از دو نشانی زیر مراجعه کنند.

نشانی دفتر مرکزی : تهران ، خیابان گاندی شمالی ، خیابان شهید صانعی ،پلاک ۱۸

نشانی مجتمع : ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی ( ره ) ، سایت ۵،شرکت پتروشیمی فارابی ، جناب آقای بحرینی

ماده ۴) مهلت و محل تحویل پاکات :

متقاضیان می بایست پاکت های الف، ب و ج را حداکثر تا ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۶ /۱۴۰۱/۱۱ در قبال دریافت رسید، تحویل اداره حراست دهند. در خصوص محتوات پاکات و نحوه تنظیم آنها در اسنادبصورت مفصل توضیح داده شده است.

تبصره : به تقاضاها و پیشنهاد های مغایر یا غیر منطبق با شرایط مناقصه ، ناقص، مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد و یا دارای کسری مبلغ چک/ وجه التزام یا فاقد شرایط – که تشخیص این موارد با کمیسیون معاملات شرکت مناقصه گزار است – و همچنین به پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر تسلیم گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده ۵) زمان و محل بازگشایی پاکتها :

در جلسه کمیسیون معاملات و طبق برنامه زمان بندی دبیر کمیسیون ، بدون حق حضور مناقصه گران محترم

ماده ۶) سپرده شرکت در مناقصه :

سپرده شرکت در مناقصه معادل ۲.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ (دو میلیاردو نهصد و نود میلیون ریال) بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید و بدون قید و شرط صادره از بانکهای دولتی یا خصوصی به جز بانکهای در شرف ادغام و یا چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت پتروشیمی فارابی می باشد .

ماده ۷) هزینه های جانبی :

چاپ آگهی ها و هزینه های جانبی به عهده برنده ی مناقصه می باشد.

ماده ۸) ماهیت مناقصه از لحاظ حقوقی :

پروسه مناقصه به هیچ عنوان ایجاب محسوب نمی شود و تا قبل از انجام تمامی مراحل ذکر شده در اسناد و آیین نامه معاملات شرکت پتروشیمی فارابی ، هیچ تعهدی برای شرکت ایجاد نمی گردد و شرکت در رد و یا هر کدام و یا کلیه پیشنهادات واصله بدون ارائه هیچگونه توضیحی مختار می باشد.

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی فارابی